MKE KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS, 2021

Főtitkári beszámoló
Ifj. Lengyel Attila

358

Jegyzőkönyv

361

VEGYIPAR ÉS KÉMIATUDOMÁNY

A DEBRECENI VEGYIPARI TECHNIKUM 70 ÉVE

Egy 70 éves intézmény
Cs. Nagy Gábor összeállítása; Szabó Zoltán, Forgács József, Kertész Éva, Bagoly Gabriella, Kálmánczhelyiné Sipos Anikó, Leskovicsné Meszesán Katalin, Cs. Nagy Gábor, Kiss Tamás írása

367

JUBILEUM: AZ MKL 75. ÉVFOLYAMA


A Fischer–Tropsh-szintézis (1950)
Varga József

380

KÖZOKTATÁS – TANÁRI FÓRUM

KITEKINTÉS

VEGYÉSZLELETEK

Lente Gábor rovata

388

MEGEMLÉKEZÉS

EGYESÜLETI ÉLET

391

A HÓNAP HÍREI

392