Vízi Bélára emlékezve

Sohár Pál

Vízi Béla, a Veszprémi Egyetem nyugalmazott docense, a kiváló kvantumkémikus és művészi kisplasztikák avatott alkotója 2020-ban hunyt el. Nem példa nélküli, hogy elismert kémikus szakemberek az élet merőben más területein is maradandót alkotnak.

Vízi Béla művészi tevékenységét azonban megkülönbözteti minden más pályatársától, hogy kémikusi és művész munkáját összekapcsolta: alkotásai tárgyául túlnyomórészt kémiai jelenségeket, fogalmakat, konkrét molekulákat választott. Különösen eredeti ötletként elvont, elméleti fogalmakat is „anyagiasított”, szobrokká álmodva ezeket.

brmo.jpg

Vízi Béla egyik „kemista” műve a molekulák hőmozgását jelképezi. Ez a Brown-féle hőmozgás a molekuláris világ alapvető jellegzetessége: minden részecske folytonos, véget nem érő mozgásban van, melynek energiája a környezettel való hőcsere révén állandóan változik, s melynek során az egyedi részecske sorsát, kölcsönhatását más részecskékkel, illetve a környezettel örökösen változó térbeli helyzete és energiája szabja meg.

A változó energiát a kémiai tudomány potenciálfelülettel reprezentálja. A nagyobb energiájú részecske a hullámzó tengerre emlékeztető felület egy magasabb pontján, az energiaszegényebb korpuszkulum alacsonyabb szinteken, valahol egy hullámvölgyben tartózkodik. A potenciálfelületet körtefából faragta ki Vízi Béla, amelyen táncot lejtő bronz figurácskák jelképezik a mozgó részecskéket.


Vissza a tartalomhoz

pdfMEGNYITÁS/LETÖLTÉS