Hargitainé Tóth Ágnes emlékére

agika.jpgHargitainé dr. Tóth Ágnes a Nyíregyházi Egyetem nyugdíjas főiskolai tanára eltávozott közülünk.

Életének első néhány hónapját leszámítva mindig Nyíregyházán élt. Léván született, de pár hónapos korában, a Benes-dekrétumok miatt, el kellett hagynia szülőhelyét.

1962-ben a KLTE Természettudományi Karán, kémia-fizika szakon kezdte meg tanulmányait. Későbbi szemlélete már ebben az időszakban jelentkezett: a tanulás mellett tudományos kutatásban is részt kívánt venni. Először a Nyírségi Mezőgazdasági Kísérleti Intézetben dolgozott. 1972-ben a Bessenyei György Főiskola Kémia Tanszékére került. Itt jó szellem uralkodott, és tanszékvezetője 1980-ban lehetővé tette, hogy hosszabb időn keresztül kutatómunkát végezhessen a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Izotóp Laboratóriumában, természetesen oktatómunkájának elvégzése mellett. 1992 és 2000 között a Kémia Tanszék vezetője volt. Ez idő alatt a Tanszék oktatási tevékenysége és különösen kutatási eredményei hazai és nemzetközi viszonylatban is figyelemre méltók lettek.

Számos tudományos szervezet mellett az OTDK Kémiai és Vegyipari Szakmai Bizottságának is a tagja volt. Munkásságának elismeréseként nyolc kitüntetésben részesült. 

Hargitainé dr. Tóth Ágnesre Jekő József és Kónya József emlékezett.


Vissza a tartalomhoz

pdfMEGNYITÁS/LETÖLTÉS