A vegyipari utánpótlásképzés alapjai, fókuszban a természettudományok oktatása

Kónya Marianna

Magyarország legismertebb vegyipari technikumaként (Debreceni Szakképzési Centrum Vegyipari Technikum) érezzük a felelősségét annak, hogy a képzést magas színvonalon biztosítsuk tanulóink számára, és jelentős szerepet vállaljunk abban, hogy végzett technikusaink a vegyipar területén helyezkedjenek el vagy tanuljanak tovább. Ennek érdekében törekszünk a szakképzés népszerűsítésére, oktatói közösségünk sok energiát fektet a jól felépített pályaorientációs tevékenység megvalósításába. Egyaránt fontosnak tartjuk a tehetséggondozást és a lemaradók támogatását is. Módszertani kultúránkban fontos a tanulói együttműködésen alapuló tevékenység, a teamtanítás alkalmazása, a digitális technológiával támogatott módszerek használata.

Nem csak a kémia tudományára oktatjuk a 15–16 éves gyerekeket: a tantárgy célja a megfelelő attitűd kialakítása. Az elmélet egy részét a gyakorlaton keresztül – laboratóriumi gyakorlat keretében tanítjuk. …

konya.jpg

Technikusképzés

A nehézségeket természetesen mi is érezzük. Tudjuk, hogy a természettudományos tanárhiány bennünket is lassan elér. Tudjuk, hogy a duális képzés megszervezése teljesen új szemléletet követel mindannyiunktól, vállalattól, oktatótól, tanulótól, szülőtől egyaránt. Tudjuk, hogy a tudás átadását a szakmaiságot szem előtt tartva, mégis új módszerekkel kell megoldanunk.

Mindennapos kihívások ezek számunkra.

Jelenleg a Mol Petrolkémia Zrt. szakembereivel azon dolgozunk, hogy a korábbi partneri kapcsolatot megújítva, az új keretek közötti duális képzést kialakítsuk. Reméljük, hogy egy jól működő rendszer más vállalatok, cégek számára is vonzó lesz, és a tanulóink nemcsak ipari tapasztalattal felvértezve kapnak majd technikusi képesítést, de a vegyipar szakember-utánpótlás gondjai is enyhülhetnek a jövőben.


 Vissza a tartalomhoz

pdfMEGNYITÁS/LETÖLTÉS