Középiskolai tehetséggondozás a BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karán

Hornyánszky Gábor, Székely Edit

A középiskolásokkal való foglalkozás meghatározó láncszeme a Karon a VeBio Tehetség Csoport, mely több mint 40 éve folytat középiskolásokat előkészítő tevékenységet. (Jogelődjeit is beleszámítva.) A rendszerváltás előtt működő FEB Mozgalomból, mely 1991 után Tehetségért Mozgalom néven ténykedett, mára már csak néhány sejt maradt. Ezek egyike a fenti szervezet. Korábban téli és tavaszi táborokat is szerveztünk, írják a szerzők, ma évközi szakmai programok és a nyári tábor keretében tudunk segédkezni a középiskolás diákok felkészítésében. A nyári táborainkra az ország minden középiskolájából hívunk diákokat. A táborba 10., 11. és a mérnöki, természettudományi, egészségügyi irányban továbbtanuló 12. osztályos diákok jelentkezését várjuk. Az 1990-es évek elején még közel 100 középiskolás diákot készítettünk fel nyári táborunkban, ami 14 napos volt. A kilencvenes évek közepétől – felismerve, hogy az egyetem elkezdése a legtöbb diák számára komoly problémát okoz, különösen a műszaki területeken – megnyitottuk a lehetőséget a frissen érettségizett diákok számára is, hogy részt vegyenek a táborban. Az ezredforduló után egy kis visszaesést követően (30–70 fős részvétel), az utóbbi években ismét növekvő érdeklődés mellett rendezzük meg a nyári táborokat. Idén 94 diák részvételével zajlott le nagy sikerrel a tábor.

bmetan2.jpg

A tábor 10 napja alatt a diákok 60 óra oktatásban részesülnek matematika, kémia, fizika és biológia tárgyakból. Az oktatást a BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar oktatói, illetve az ő vezetésükkel egyetemisták és már diplomát szerzett mérnökök, mérnöktanárok végzik. Középiskolás diákok esetében célunk a tárgyi tudás felfrissítése, elmélyítése, és a kétszintű érettségire való felkészítés megkönnyítése, valamint a természettudományos műveltség és a gondolkodóképesség fejlesztése. Érettségizett diákok számára az egyetem első félévének anyagából tartunk felkészítést, hogy megkönnyítsük a kezdeti megpróbáltatásokat. A FEB-táborban részt vevő diákok teljesítménye az egyetemen kimutathatóan magasabb az átlagnál. A résztvevők nemcsak oktatásban részesülnek, de egy olyan csapat tagjává válnak az egyetem megkezdése előtt, amely évek múltán is összetart, segíti egymást. Ezenkívül rengeteg hasznos információval is szolgálhatunk az egyetemi életről is. Sok egykori diákkal tartjuk a kapcsolatot, néha közös összejöveteleket is szervezünk. Sok életre szóló barátság szövődött már táborainkban, ráadásul később több házasság is köttetett.


 Vissza a tartalomhoz

pdfMEGNYITÁS/LETÖLTÉS