ÍGÉRETES FIATAL KÉMIKUSAINK

KÖZOKTATÁS – TANÁRI FÓRUM

RÁTZ TANÁR ÚR ÉLETMŰDÍJASOK

Kémiatanítás anno: így is lehetett
Szántay Csabáné Imre Judit

141

KITEKINTÉS

Kiről nevezték el? Az Ohm-törvény
Inzelt György

148

KÖNYVISMERTETÉS

Egy bonyolult analitikai rendszer változatos alkalmazásai. Tölgyesi Ádám: Gyakorlati példák a folyadékkromatográfiával kapcsolt hármas kvadrupol rendszerű tandem tömegspektrometria élelmiszer-, bioés textilanalitikai alkalmazására
Lelik László

157

VEGYÉSZLELETEK

Lente Gábor rovata

158

MEGEMLÉKEZÉS

A HÓNAP HÍREI

160