Kedves Olvasók!
Simonné Sarkadi Livia

1

VEGYIPAR ÉS KÉMIATUDOMÁNY

ÍGÉRETES FIATAL KÉMIKUSAINK

KITEKINTÉS

KÖZOKTATÁS – TANÁRI FÓRUM

ÉVFORDULÓNAPTÁR, 2023

Próder István

19

VEGYÉSZLELETEK

Lente Gábor rovata

28

A HÓNAP KÉMIAI PUBLIKÁCIÓJA

30

MEGEMLÉKEZÉS

Csizmadia Imre Gyulára emlékezve
Kovács Ervin, Mucsi Zoltán

30

A HÓNAP HÍREI

31