MKE TISZTÚJÍTÓ KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS, 2023

Főtitkári beszámoló
Mika László Tamás

198

Jegyzőkönyv

202

A Magyar Kémikusok Egyesülete jövője. Elnöki program
Szalay Péter

206

Az Egyesület új tisztségviselői és kitüntetettjei

209

A bizottságok beszámolói

211

VEGYIPAR ÉS KÉMIATUDOMÁNY

A tűzijáték árnyai és fényei
Salma Imre, Farkas Árpád, Weidinger Tamás, Balogh Miklós

214

HONNAN LESZ ENERGIÁNK?

SÉTÁK A TUDOMÁNY KÖRÜL

KITEKINTÉS

VEGYÉSZLELETEK

Lente Gábor rovata

244

A HÓNAP KÉMIAI PUBLIKÁCIÓJA

246

A HÓNAP HÍREI

247