Egy bonyolult analitikai rendszer változatos alkalmazásai

Tölgyesi Ádám: Gyakorlati példák a folyadékkromatográfiával kapcsolt hármas kvadrupol rendszerű tandem tömegspektrometria élelmiszer-, bio- és textilanalitikai alkalmazására

tolgy.jpgEz a könyv biztosan nem lesz bestseller! No, nem a színvonala miatt, hiszen az kiváló, és nem is az ára miatt, ami a lehető legalacsonyabb, hiszen a Gen-Lab Kft.-nek köszönhetően, bárki számára ingyenesen hozzáférhető, hanem a témája és a tartalma miatt. A szerző, Tölgyesi Ádám, valamint a szakmai szerkesztők, Dernovics Mihály és Imrik Péter színvonalasan fejlesztették tovább – a sajnos már elhunyt – Fekete Jenő professzor korábbi elképzelését, amely a hármas kvadrupol rendszerű tandem tömegspektrometriai módszerek élelmiszer- és bioanalitikai alkalmazásainak megismertetését tűzte ki célul.

A könyv hézagpótló, pláne magyar nyelven, egyedülálló a maga nemében. Jól bemutatja a – viszonylag régen alkalmazott – nagy hatékonyságú folyadékkromatográfia korlátait és azt, hogy ezt miképpen tudja a tömegspektrométerrel történő összekapcsolás feloldani. Újabb lehetőség, ha több tömegspektrométert kapcsolunk össze (MS/MS), miáltal a célkomponensek fragmensei és a mátrix ionok fragmensei is elkülöníthetők egymástól.

A módszer persze messze túlmutat az adott műben leírtakon: a legkülönbözőbb területeken alkalmazható, beleértve a biológiai kutatásokat (pl. napjainkban a víruskutatások), egészen a doppingvizsgálatokig.

A könyvet Lelik László ismertette. 


Vissza a tartalomhoz

pdfMEGNYITÁS/LETÖLTÉS