Mihályi György

mihalyi.jpgMihályi György több mint negyed évszázadon keresztül meghatározó vezetője volt az Egis Gyógyszergyárnak. Ő alakította ki a termelés és minőségbiztosítás máig jellemző magas műszaki színvonalát. Vegyészmérnök és időközben megszerzett gyógyszervegyész szakmérnök képzettsége, valamint a pályája első szakaszában szerzett ismeretek és tapasztalatok alapján, továbbá három nyugati nyelvtudás birtokában a magyar gyógyszeripar egyik legkiválóbb szakmai vezetőjévé vált. A gyógyszerhatóanyag-gyártástól indulva vezetői tevékenysége kiterjedt a gyógyszertermékek előállítására, azok minőség-ellenőrzésére és minőségbiztosítására, valamint mindezen folyamatok tűz- és balesetvédelmi feltételeinek meghatározására, a műszaki fejlesztésre és nem utolsósorban az Egis gyárfejlesztésére. A gyárfejlesztés köréből kiemelést érdemel az Egis harmadik gyártelepének létrehozása, melynek során Budapest peremkerületében Mátyásföldön, ahol a korszerűségi követelményeknek maradéktalanul megfelelő, jelentős, új termelő- és kutatóbázis létesült. Ennek megvalósításában – a terület megszerzésétől, a koncepció kialakításán át a megvalósításig – Mihályi Györgynek elévülhetetlen érdemei vannak.

Szívügyének tekintette a környezetvédelmet. Törekedett arra, hogy a fejlesztések révén mérséklődjék a károsanyag-kibocsátás, hogy minél több anyagot hasznosítsanak újra, hogy csökkenjen a vállalati terület beépítettségének mértéke és egyre több területen legyen növényzet.

Az Egis Gyógyszergyár Zrt. korábbi műszaki igazgatójára, vezérigazgató-helyettesére Balaskó Gábor emlékezett. 


Vissza a tartalomhoz

pdfMEGNYITÁS/LETÖLTÉS