Wigner Jenő különleges éve Oak Ridge-ben

Hargittai Balázs, Hargittai István

Wigner.jpgWigner Jenő 1946-ban vette át a Clinton Laboratórium – hamarosan Oak Ridge-i Nemzeti Laboratórium (ORNL) – tudományos vezetését. 1947-ben már át is adta utódjának, Alvin M. Weinbergnek ezt a tisztséget, hogy visszatérhessen a Princetoni Egyetemre. Ez az egy év különlegesen gazdag volt eredményekben, és pozitív hatást gyakorolt a Laboratórium következő évtizedeire. Wigner Oak Ridge-i évével keveset foglalkozott az irodalom. Kivétel például a hazalátogatásairól szóló nemrég megjelent kötet, amelyben Oak Ridge nyolcszor szerepel, és főleg azzal, hogy beindította a magyarul főleg Nukleáris Műszaki Főiskolaként említett felsőfokú képzést reaktorkezelők számára. Wigner visszaemlékezéseiben szűk három oldalon szerepel Oak Ridge. Ezeket a visszaemlékezéseket, tulajdonképpen önéletrajzot, Andrew Szanton jegyezte le, egészítette ki és szerkesztette, amikor Wigner már közel járt a kilencvenhez. Alig valószínű, hogy készül még valaha is objektív és átfogóbb Wigner életrajz. A Wigner életét napról napra bemutató életrajz elkészítése egyre nehezebb lenne, és az idő múlásával az érdeklődés is csökken. Vannak azonban Wigner életének és munkásságának olyan momentumai, amelyek felderítése és megismerése ma is érdekes és tanulságos. Ilyen az az egy év, amelyet a Clinton nukleáris laboratórium tudományos vezetőjeként töltött. Ez az eredményekben kiemelkedő év jól példázza azokat az előnyöket, amelyeket Wigner vegyészmérnöki végzettsége, elméleti fizikusi teljesítménye és emberi/vezetői erényei összességükben jelentettek.


 Vissza a tartalomhoz

pdfMEGNYITÁS/LETÖLTÉS