In memoriam Perlné Dr. Molnár Ibolya professor emerita (1930–2022)

A szeptemberben elhunyt kutatóra, tanárra Vasanits Anikó emlékezett.

pmi.jpgMolnár Ibolya gyógyszerészként diplomázott 1953-ban, majd az ELTE Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszékén helyezkedett el, és közel 70 évig folyamatosan itt is dolgozott. Pályája során mind a klasszikus, mind a műszeres kromatográfiás analitikai eljárások folyamatos fejlesztésében vett részt, munkabírása és fiatalabb kollégáit, tanítványait is meghazudtoló lendülete mindvégig legendás volt. Széles körű anyagismerete szerencsésen párosult a legújabb elválasztástechnikai és tömegspektrometriás módszerek felhasználásával, mind hazai, mind nemzetközi együttműködések keretein belül.

Oktatási tevékenysége során nagyszámú, különböző tematikájú gyakorlatot és előadást tartott a legkülönfélébb szakos ELTE és Semmelweis egyetemi hallgatóknak. 18 PhD-munka született a témavezetésével. Legutóbbi PhD-hallgatója 2020 májusában védte meg disszertációját, amelyben még aktívan részt vett.

Perlné Dr. Molnár Ibolya korát meghazudtoló kutatási és oktatási aktivitása és precizitása, hihetetlen fáradhatatlansága és munkabírása nagyban hozzájárult a magyar elválasztástechnikai módszerek fejlődéséhez és a színvonalas magyar kromatográfiás szakemberképzéshez.


 Vissza a tartalomhoz

pdfMEGNYITÁS/LETÖLTÉS