Beszámoló egy régi, de napjainkban is felbukkanó kutatásról, a kvázikristályok hazai kutatásának kezdeteiről

Csanády Andrásné Bodoky Ágnes

A kvázikristályok 2011-ben Nobel-díjjal jutalmazott felfedezése nem csupán egy érdekes anyagtudományi kutatási eredményt jelentett. Felfedezésük óta a kvázikristályok számos változatban reális anyagokká váltak. Sok év kellett ahhoz, hogy alapkutatási szinten e különös szerkezetű anyagok sajátosságaival a kutatók részletesebben megismerkedhessenek, a különböző fázisokat beillesszék a megfelelő anyagcsaládok fázisdiagramjaiba és tulajdonságaikról, részben új módszerek segítségével is, sokoldalú ismeretetekhez jussanak.

Csanády Ágnes kollégáival már 1985-ben előállított kvázikristályokat. „Csak akkor mertem igazán elhinni, hogy ezek valóban kvázikristály-kiválások, amikor 1986 első hónapjaiban, a zürichi Műszaki Egyetemen sikerült mintámat – némi nehézségek árán –, gondos elektrolitikus vékonyítást követően, transzmissziós elektronmikroszkóppal (TEM-mel) is megvizsgálni, és az ottani kutatók közreműködésével, elektrondiffrakcióval és nagy feloldású képekkel ezek kvázikristály voltáról megbizonyosodni.”

kvazi.jpg

 


 Vissza a tartalomhoz

pdfMEGNYITÁS/LETÖLTÉS