Hajós Péter

Ionkromatográfiás és ioncsere-kémiai kutatások a Pannon Egyetemen

A Pannon Egyetem Analitikai Kémia Intézeti Tanszékén, valamint a korábban itt működő MTA Analitikai Kémia Kutatócsoportban 50 éve folynak kutatások a nagy hatékonyságú analitikai elválasztások fizikai kémiai, oldatkémiai vizsgálatában, az ioncsere-Ioncserekémia elméletének és kromatográfiás alkalmazásainak témakörében. Az elmúlt évtizedek alatt nemzetközileg elismert kémiai elválasztástudományi iskola alakult ki, elsősorban az ioncsere- és folyadékkromatográfia, a komplex kémiai egyensúlyok elválasztástechnikai alapjainak kutatásában.

A kutatócsoport innovatív módon és eredményesen művelte az ioncserés szilárd állófázisok, a folyadékfázisú eluensek kémiáját és új, hatékony kémiai elválasztási elveket, detektálási módszereket fejlesztett ki. A tudományos iskola kiemelendő érdeme, hogy nemcsak alapkutatások és módszerfejlesztések történtek – a megfelelő elméleti háttér kidolgozása mellett –, hanem napjainkban a vizsgálatokhoz elengedhetetlenül szükséges korszerű nagy hatékonyságú, csatolásos műszeres infrastruktúra is kialakult. A kezdeti években az első magyarországi, saját összeállítású ionkromatográf és nagy nyomású intenzív folyadékkromatográf is itt készült.

A cikk ismerteti az ioncserés retenció leírását szolgáló munkát, a szelektív szilárd fázisok szintézisének és az eluens oldatrendszerek kémiájának tanulmányozását, a makrociklusos anionkromatográfia, a dipoláris ionkromatográfia, a fém-kelát komplex anionok elválasztása terén elért eredményeket és kitér a környezetkémiai, biokémiai alkalmazásokra.

 

Vissza a tartalomhoz

pdfMEGNYITÁS/LETÖLTÉS