Kedves olvasók! Nyomtatás E-mail

 

Szalay_LucaA Magyar Kémikusok Egyesülete a budapesti Fasori Evangélikus Gimnázium sokat látott,s most egy új természettudományos labornak is otthont adó falai között tartottaéves Küldöttközgyűlését. A beszámolók egy rendkívüli év, a Kémia Nemzetközi Éve kivételesennagy egyesületi aktivitásáról szóltak. Az MKE több mint száz esemény, programvagy programsorozat esetében lépett fel kezdeményező, szervező szerepben, és amegvalósulást is aktívan segítette. A 2011-es év történéseit összefoglaló film az Egyesülethonlapjáról jelenleg is letölthető; megtekintését ajánlom minden kedves tagtársunk figyelmébe.

A főtitkári beszámoló egyik grafikonja a 2009 óta csökkenő taglétszámra hívta fel a figyelmet. Továbbisajnálatos tény, hogy a jövő kémikus generációit oktatni és nevelni hivatott kémiatanároknak csak mintegykét százaléka MKE-tag. Ezért az Intézőbizottság javaslatára a Küldöttközgyűlés a 2013-as évre megszavaztaa közoktatásban aktívan dolgozó kémiatanárok számára az éves tagdíj 50 százalékos mérséklését.Ez a határozat azt hivatott elősegíteni, hogy az általános és középiskolai kémiatanárok az Egyesületégisze alatt hozzanak létre egy olyan közösséget, amelynek a működése támogatja a kémia színvonalasoktatását, s ezáltal az elegendő számú és megfelelő előképzettségű diák belépését a számunkra fontosfelsőoktatási képzésekbe, illetve a vegyipari szakképzésbe.

A közoktatással kapcsolatos másik jó hír az, hogy a Nemzeti alaptanterv (NAT) ez év februárjábanközzétett vitaanyaga nyomán szakmai berkekben megindult polémia eredményeként a NAT végleges változatábana természettudományos tartalmak a hagyományos, diszciplináris fogalmi rendszerre emlékeztetőformában is megjelentek. Meglehetősen nagy nyomás nehezedett a szakma oldaláról az oktatásikormányzatra annak érdekében, hogy a NAT-ba ez is bekerüljön. Ehhez az a levél is hozzájárult, amelyetaz MKE és az Eötvös Loránd Fizikai Társulat vezetői együttesen küldtek el Hoffmann Rózsa államtitkárasszonynak. Ebben azt kérték, hogy a NAT Ember és természet műveltségterületének tartalmaiolyan formában jelenjenek meg, amely tükrözi az egyes tantárgyak saját, letisztult fogalmi struktúrájátés belső logikai összefüggéseit. Ezt a kívánalmat az internetes petíció formájában közzétett levélre érkezetttöbb mint ezer aláírás is nyomatékosította. Az aláírók között a szakma és a tudótársadalom prominenseiis szerepeltek. A NAT végleges változatának megjelenése után pedig megállapodás született azOktatási Államtitkárság és a Magyar Tudományos Akadémia között arról, hogy az Akadémia által felkértszakértők a fizika, kémia és biológia tantárgyak emelt szinten való oktatásához reál tagozatos kerettantervetkészítenek. Ennek alapját a NAT közösen „kiharcolt”, diszciplináris formában megjelenítetttartalmai képezik, s mint ilyen, ez az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által kidolgoztatott, integráltszempontrendszer alapján írt kerettanterv alternatívájaként szolgálhat.

 

2012. július

Szalay Luca
az MKE Kémiatanári Szakosztály elnöke