2015. október - tartalom Nyomtatás E-mail

 

LXX. évf., 10. szám, 2015. október

 

Borító Tartalom


 MKL 2015 október

 

 

VEGYIPAR ÉS KÉMIATUDOMÁNY

 • Keserű György Miklós, Soós Tibor: Intuíció – a korlátok elviselhetetlen szükségessége
 • Bóta Attila, Varga Zoltán, Wacha András: Nanoszerkezetek meghatározásának új hazai lehetőségei a CREDO kisszögű röntgenszórásos nagyberendezéssel

Bruckner-termi előadás

 • Bálint Erika: A mikrohullámú technika alkalmazása foszfororganikus szintézisekben
 • Alapi Tünde, Simon Gergő, Kovács Krisztina: Endokrin hatású fenil-urea peszticidek eltávolítása kiegészítő víztisztítási módszerekkel
 • Takácsné Novák Krisztina: 20 éves az MTA Gyógyszerkémiai és Gyógyszertechnológiai Munkabizottsága

 

HAZAI KUTATÓMŰHELYEK BEMUTATKOZÁSA

 • Kortól függetlenül hasznos lehet, ha megkísérlünk válaszolni az újabb kihívásokra. Beszélgetés Fogassy Elemér professzor emeritusszal
 • Csúcstechnológiák – lépésről lépésre. Beszélgetés Marosi György professzorral

 

KÖNYVISMERTETÉS

 • Inzelt György: Tudóssorsok és emlékművek (Hargittai István–Hargittai Magdolna: Budapesti séták a tudomány körül)

 

KITEKINTÉS

 • Lehet még vulkánkitörés a Kárpát-medencében?

 

VEGYIPAR- ÉS KÉMIATÖRTÉNET

 • Vegyészkalendárium (Pap József Sándor rovata)
 • Szabó Árpád: Zsigmondy Richárd Adolf (1865–1929)

 

VEGYÉSZLELETEK

Lente Gábor rovata

 

 

MEGEMLÉKEZÉS

 • Tömpe Péter: Vámos Éva emlékezete

 

A HÓNAP HÍREI

 


 

 • GYÖRGY MIKLÓS KESERŰ, TIBOR SOÓS: Intuition – the unbearable imperativeness of barriers
 • ATTILA BÓTA, ZOLTÁN VARGA, ANDRÁS WACHA: Determining nanostructures with CREDO, a unique Hungarian small-angle X-ray scattering instrument
 • ERIKA BÁLINT: Microwave-assisted organophosphorus syntheses
 • TÜNDE ALAPI, GERGŐ SIMON, KRISZTINA KOVÁCS: Application of additive water treatment methods for the elimination of phenyl-urea type pesticides with endocrin disrupting effect
 • KRISZTINA TAKÁCS-NOVÁK: 20th anniversary of the HAS Pharmaceutical Chemistry and Technology Working Committee
 • GYÖRGY KEGLEVICH: Meeting the challenges, regardless of age. An interview with Professor Emeritus Elemér Fogassy
 • VERA SILBERER: High-tech – a step by step approach. An interview with Professor György Marosi
 • GYÖRGY INZELT: Scientists and memorials (Budapest scientific. A guidebook by István Hargittai and Magdolna Hargittai; a bookreview)
 • Could a volcano reawaken in the Carpathian Basin?
 • Chemistry calendar (Edited by JÓZSEF SÁNDOR PAP)
 • ÁRPÁD SZABÓ: Richard Adolf Zsigmondy (1865–1929)
 • Chembits (Edited by GÁBOR LENTE)
 • PÉTER TÖMPE: In memory of Éva Vámos
 • News of the Month