Kedves Olvasók! Nyomtatás E-mail

 

Beck MihályA természettudomány minden ágazatának fejlődésére egyaránt érvényes az egyidejű differenciálódás és integrálódás. Ez sok nehézséget okozhat mind a kutatásban, mind az oktatásban, annak minden szintjén. Egyre többféle ismeretre kell szert tenni, és meg kell próbálkozni a sokféle ágazat közötti kapcsolatok felismerésével.

Különösen érvényes ez a megállapítás a kémiára. Ez tükröződik a MKL februári számának cikkeiben is. Három nagyon alapos és érdekes ismertetést olvashatunk a 2014. évi Nobel-díjakról. A kémiai díjat a szuperfelbontású fluoreszcencia mikroszkópia felfedezéséért; az orvosi-élettani díjat az agyi helymeghatározó rendszer szerepének felderítéséért a tájékozódásban; a fizikai díjat pedig a kék LED feltalálásáért ítélték oda. A 2014. évi díjaknak van néhány különösen érdekes vonása. Mindhárom díjat három-három kutató megosztva kapta. A fizikai díjat nem jelentős felfedezésért, hanem egy rendkívüli jelentőségű, a világítástechnikát forradalmasító találmányért ítélték oda. Ez összhangban van Nobel eredeti végakaratával. További érdekesség, hogy – mint arról a januári szám egyik cikkéből már értesülhettünk – a kémiai Nobel-díj egyik részese, Stefan Hell a 2014. évi nanotudományi Kavli-díjat is elnyerte, ugyancsak megosztva.

A két Bruckner-termi előadás orvosi szempontból is fontos szerves kémiai kutatásokról számol be. A higany ipartörténeti és tudománytörténeti jelentőségével foglalkozó alapos munka második, befejező részével is megismerkedhetünk. Gondolatébresztő, és a természettudományok különböző ágazatainak összefonódását példázza a robotika kémiai vonatkozásaival foglalkozó írás.

Folytatódik az ötvenéves várpalotai Vegyészeti Múzeum kiállításainak nagyon alapos és érdekes ismertetése. Személyes elfogultság miatt hiányolom a kőolaj-feldolgozó üzemek közül a szőregit, melyben diákkoromban magam is dolgoztam.

A kémia sokrétű kapcsolatai ezúttal is tükröződnek a Vegyészleletekben.

Egészében tekintve ez a szám is hozzájárulhat ahhoz, hogy korszerű képünk legyen választott hivatásunkról. Jó lenne, ha a kémia mai, az egész emberiség életét meghatározó szerepére vonatkozóan a mostani társadalomban is helyes kép alakulna ki. Ennek előfeltétele a kémiai ismeretek iskolai oktatásának javítása.


Beck Mihály