MAGYAR KÉMIKUSOK LAPJA

A Magyar Kémikusok Egyesületének – a MTESZ tagjának – tudományos ismeretterjesztő folyóirata és hivatalos lapja


Szerkesztőség:


Felelős szerkesztő: LENTE GÁBOR
KISS TAMÁS örökös tiszteletbeli főszerkesztő
Olvasószerkesztő: SILBERER VERA
Tervezőszerkesztő: HORVÁTH IMRE

Szerkesztők:
ANDROSITS BEÁTA, BANAI ENDRE, DOBÓ DORINA, NAGY GÁBOR,
PAP JÓZSEF SÁNDOR, ZÉKÁNY ANDRÁS
Szerkesztőségi titkár: SÜLI ERIKA


Szerkesztőbizottság:


KEGLEVICH GYÖRGY,
a szerkesztőbizottság elnöke,

BIACS PÉTER, BUZÁS ILONA, HANCSÓK JENŐ, JANÁKY CSABA, KALÁSZ HUBA,
KOVÁCS ATTILA, MIZSEY PÉTER, NEMES ANDRÁS, ifj. SZÁNTAY CSABA, SZABÓ ILONA, TÖMPE PÉTER, ZÉKÁNY ANDRÁS

Kapják az egyesület tagjai és a megrendelők
A szerkesztésért felel: LENTE GÁBOR
Szerkesztőség: 1015 Budapest, Hattyú u. 16.
Tel.: +36 1 225-8777, +36 1 201-6883, fax: +36 1 201-8056
E-mail: Ez az email cím védett a spam robotoktól. A megtekintéséhez JavaScript szükséges.

Kiadja a Magyar Kémikusok Egyesülete
Felelős kiadó: ANDROSlTS BEÁTA

Nyomdai előkészítés: HORVÁTH IMRE
Nyomás: Europrinting Kft.
Felelős vezető: ENDZSEL ERNŐ
ügyvezető igazgató

Terjeszti a Magyar Kémikusok Egyesülete
Az előfizetési díjak befizethetők a CIB Bank 10700024-24764207-51100005 sz. számlájára "MKL" megjelöléssel
Előfizetési díj egy évre 10200 Ft
Egy szám ára: 850 Ft.

Külföldön terjeszti a Batthyany Kultur-Press Kft.,
H-1014 Budapest, Szentháromság tér 6.
1251 Budapest, Postafiók 30.
Tel./fax: +36 1 201-8891, tel.: +36 1 212-5303

Hirdetések-Anzeigen-Advertisements:
SÜLI ERIKA
Magyar Kémikusok Egyesülete,
1015 Budapest, Hattyú u. 16. Tel.:+36 1  201-6883,
fax: 201-8056, e-mail: Ez az email cím védett a spam robotoktól. A megtekintéséhez JavaScript szükséges.

Aktuális számaink tartalma, az összefoglalók és egyesületi híreink, illetve archivált számaink honlapunkon (www.mkl.mke.org.hu) olvashatók
Index: 25 541
HU ISSN 0025-0163 (nyomtatott)
HU ISSN 1588-1199 (online)

A lapot az MTA MTMT indexeli, és a REAL, továbbá az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) Elektronikus Periodika Adatbázisa és Archívuma (EPA) archiválja

 

A kiadvány a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával készülA lap megjelenését
támogatja a

Nemzeti Kulturális Alap