Kedves Olvasók!
Dombrády Zsolt

169

OKTATÁS

VEGYIPAR ÉS KÉMIATUDOMÁNY

SÉTÁK A TUDOMÁNY KÖRÜL

Tudomány körüli séta Berlin–Buchban
Hargittai István, Hargittai Magdolna

180

KIRŐL NEVEZTÉK EL?

KÖNYVISMERTETÉS

VEGYÉSZLELETEK

Lente Gábor rovata

192

A HÓNAP KÉMIAI PUBLIKÁCIÓJA

194

EGYESÜLETI ÉLET

195

A HÓNAP HÍREI

196