A Magyar Kémikusok Lapja honlapon megjelenő tartalom, így különösen a cikkek, tájékoztatók, leírások, ajánlások, reklámok, a képek, a honlap grafikája vagy bármely más, a honlapon található egyéni, eredeti alkotás (a továbbiakban: "Tartalom") szerzői jogi oltalom alatt áll.

A honlapon található Tartalmak szerzői vagyoni jogainak jogosultja a Magyar Kémikusok Lapja (MKL) vagy harmadik személy. Felhívjuk a figyelmet, hogy önmagában az a tény, hogy saját jogaival való rendelkezés körében vagy harmadik személy engedélye alapján az MKL feltünteti a honlapon, az ott megjelenő formában az adott Tartalmat, nem jelenti automatikusan azt, hogy az adott Tartalom vagy annak részlete bárki által a jogosult engedélye nélküli célra felhasználható lenne.

Az MKL honlapon található Tartalmak felhasználása az alábbiak szerint engedélyezett:

  • - személyes, közvetve sem kereskedelmi vagy üzleti célú használatra történő kinyomtatás vagy rögzítés háttértárolóra
  • a szabad felhasználás esetei a vonatkozó jogszabályok szerint.

A szabad felhasználás szerzői jogi törvényben meghatározott esetein túlmenően tilos a Tartalom fentiektől eltérő bármely technikai módszerrel bármely típusú adathordozóra történő többszörözése, átdolgozása, terjesztése, nyilvánossághoz közvetítése vagy más módon történő felhasználása az MKL illetve a mű más jogosultjának írásbeli engedélye nélkül.

Az MKL honlapra feltöltött Tartalomnak bármely más honlapra feltöltése, vagy számítógépi hálózatba való bármely célra történő betöltése az MKL előzetes írásbeli engedélye nélkül kifejezetten tilos.

Az MKL a reklámokkal, és hirdetésekkel együtt teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll, abból bármely részt kivágni, a kivágott részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni az MKL előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos.

Az MKL honlapon szereplő Tartalom – akár egészben, akár részben – üzletszerű (beleértve azt, is, amennyiben üzletszerű tevékenységet nem folytató személy saját non-profit, kutatási, ismeretterjesztő, tevékenységét, blogját, közösségi oldalon található profilját, csoportját, bármely megnyilvánulását a felhasznált tartalommal reklámozza vagy azzal népszerűsíti, követőinek számát növeli, stb.) célra történő felhasználása név és forráscím megjelölésével valamint az MKL előzetes írásbeli engedélye nélkül kifejezetten tilos.

Felhívjuk figyelmét, hogy a jogellenes felhasználás a szellemi alkotásokra vonatkozó, polgári illetve büntető jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket vonhatja maga után. Kiemeljük továbbá, hogy jogellenes felhasználás esetén az MKL vagy harmadik személy követelheti a teljes kárának megtérítését is.