Beköszöntő
Simonné Sarkadi Livia

Bioaktív molekulákra alapozott kutatások a NAIK ÉKI-ben. Első rész. Metabolitok vizsgálata
Tömösköziné Farkas Rita, Berki Mária, Kónya Éva, Nagyné Gasztonyi Magdolna, Zalán Zsolt, Adányiné Kisbocskói Nóra

2018/334

Bioaktív molekulákra alapozott kutatások a NAIK-ÉKI-ben. Második rész. Fehérje- és DNS-alapú vizsgálatok
Jánosi Anna, Horváth-Szanics Enikő, Nagy András, Némethné Szerdahelyi Emőke, Szabó Erika, Takács Krisztina

2019/9

Aminosavak és biogén aminok az élelmiszer-minőség és -biztonság tükrében
Simonné Sarkadi Livia, Mednyánszky Zsuzsanna, Toldi Dávid, Nagy Gábor Zsolt, Kocsy Gábor

2018/351

A gabonafajták bioaktív összetevőinek jellemzésével kapcsolatos kutatások
Szentmiklóssy Marietta Klaudia, Bagi Anna Lujza, Varga Balázs Hoangnam, Rakszegi Marianna, Tömösközi Sándor, Török Kitti

2018/356

Válogatás a SZIE Sör- és Szeszipari Tanszékén készülő PhD-kutatások eredményeiből
Nguyen Duc Quang, Szöllősi Attila, Nguyen Duc Vuong, Styevkó Gabriella, Bujna Erika, Rezessyné Szabó Judit, Hoschke Ágoston

2018/375

Lipidtudományi és gabonaipari kutatások a SZIE Gabona és Iparinövény Technológiai Tanszékén
Somogyi László, Soós Anita, Izsó Tekla, Bognár Erzsébet, Badakné Kerti Katalin, Kóczánné Manninger Katalin, Szedljak Ilidikó

2018/379