Élelmi polifenolok. Egy sokszínű molekulacsoport

Abrankó László

A polifenolok emberi szervezetre gyakorolt jótékony hatása régóta foglalkoztatja az embereket. Közéjük tartozott Szent-Györgyi Albert is, aki C-vitaminhoz kapcsolódó kísérletei során megállapította, hogy a citrus-flavonoidoknak jelentős szerepe van az érfal egészséges állapotának megőrzésében.

A flavonoidok olyan 15 szénatomot tartalmazó vázból álló polifenolok, melyekben két hatszénatomos aromás gyűrűt egy 3 szénatomos, O-heterociklusos szerkezeti rész kapcsol össze.

 abranko.jpg

A flavonoid-alapváz és a legfontosabb flavonoidok alosztályok alapvázainak szemléltetése

A polifenolokhoz társított jótékony élettani hatások megismerésében fontos szerepe van annak, hogy részletesen feltérképezzük az élelmiszereinkben található polifenolokat. Az adatokat felhasználják például az epidemiológiai vizsgálatokban. Ilyenkor az elfogyasztott polifenolok, valamint a vizsgálat tárgyát képező mutatók (pl. betegségek kockázata, fejlődése) közötti összefüggéseket tanulmányozzák. Bevett módszertani gyakorlat, hogy a vizsgált populáció által elfogyasztott polifenolok típusait, mennyiségét az elfogyasztott élelmiszerek beltartalmi adatait tartalmazó adatbázisok alapján számolják ki. Az adatbázisok pontossága, részletgazdagsága tehát kulcsfontosságú annak érdekében, hogy a kalkulált mennyiségek minél közelebb álljanak a valósághoz.

A jelenleg rendelkezésre álló tudományos ismeretek alapján nagyon valószínűnek tűnik, hogy a polifenolok jótékony hatásainak kialakításában kulcsszerepe lehet olyan polifenolformáknak, melyek a táplálékul szolgáló növényekben eredendően nem is voltak jelen. Számos kutatásból ismert, hogy az élelmiszereinkkel elfogyasztott polifenolok az emésztés és a felszívódás során jelentős átalakuláson mennek keresztül. A vastagbélben található mikrobióta katabolizmusa során kialakuló polifenol-metabolitok további szereplőkkel bővítik a jelenleg is rendkívül gazdag molekulacsaládot.


Vissza a tartalomhoz

pdfMEGNYITÁS/LETÖLTÉS