ESSZÉK, ELEMZÉSEK

Összefoglaló az OKNT természettudományos közoktatás helyzetével foglalkozó ad hoc bizottságának munkájáról
Szalay Luca, Kertész János


Az 576. kísérlet
Labancz István


A kémiaóra és a modern pedagógia szempontjai
Keglevich Kristóf


Felmérés az elsőéves hallgatók kémiatudásáról. Első rész
Radnóti Katalin


Felmérés az elsőéves hallgatók kémiatudásáról. Második rész
Radnóti Katalin


A pedagógusok korfája kapcsán
Fabián István


Miért a kémia a leginkább utálatos tantárgy?
Keglevich Kristóf


Tévhitek a kémia oktatásában
Tóth Zoltán


Megélnek a magyar iskolák a jég hátán? Tanári utánpótlás, tanári bérezés, centralizáció. Egy iskolaigazgató töprengései
Lázár Tibor


Tanár úr kéri
Keglevich Kristóf


A kémia és vegyészmérnök alapszakokra jelentkezők száma kapcsán
Lente Gábor


In memoriam kémia
Villányi Attila


Az új Nat és a kémia – avagy talán semmi sem tisztán fehér vagy fekete
Bárány Zsolt Béla


Kémia tanítása tanári végzettség nélkül?
Ludányi Lajos


Mi a kémiaoktatás valódi problémája – avagy hová lettek a tanárok?
Holtzer Péter, Szakmány Csaba, Szalay Luca


Teremtsünk természettudományos tehetségeket!
Ifj. Szántay Csaba


Szabó János
Ifj. Szántay Csaba


„Tanítsunk Magyarországért!” – kortárs mentorálási program a köznevelésben (is)
Kiss Edina


Feljegyzések az egérlyukból: hogyan jutott ide a magyar kémiaoktatás?
Lente Gábor


Gondolatok a természettudományos oktatásról
Kiss Tamás


A fizikaoktatás agóniája a rendszerváltozást követő évtizedekben
Radnóti Katalin


Az élővilág megértése az ismeretlen jövő egyik záloga. Új tartalmi szabályozók a hazai gimnáziumi biológiaoktatásban
Bán Sándor


Az óraszámokon túl – megjegyzések a NAT2020 magyar nyelv és irodalom részéhez
Kovács Péter


Tanári szabadság, avagy „csak magamra csukom a tanterem ajtaját”? A középiskolai történelemtanítás mai kényszerei
Repárszky Ildikó, Dupcsik Csaba


A BME-n kémiát oktatók véleménye az elsőévesek kémiatudásáról és kémiai iránti elkötelezettségéről – avagy mi segítené a mi munkánkat?
Hornyánszky Gábor, Székely Edit (szerk.)


Középiskolai tehetséggondozás a BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karán
Hornyánszky Gábor, Székely Edit


A kémiatanítás története a magyarországi elemi és középfokú iskolákban 1868 és 2020 között az óraszámok tükrében
Keglevich Kristóf


TANÁRKÉPZÉS

A nanotanítástól a bemutatóóráig. Kihívások a tanárrá válás színpadán
Kiss Edina


Gondolatok a tanárképzésről
Dávid Ágnes


Kell-e nekünk sok jó kémiatanár?
Szalay Luca


Bologna és a tanárképzés
Laczkovich Miklós


Kémia-, vegyész- és kémiatanár-képzés a háromciklusú felsőoktatásban
Farkas Etelka, Lente Gábor, Somsák László


Válaszlevél
Szalay Luca


Tanárképzés Egerben. A Varázstorony Természettudományi Pályaorientációs és Módszertani Központ
Murányi Zoltán


„Új” osztatlan kémiatanár-képzés az ELTE Kémiai Intézetében
Szalay Luca


Kémiatanár-képzés az Eötvös Loránd Tudományegyetemen a 2000-es évekig
Riedel Miklós, Rózsahegyi Márta, Wajand Judit


Kémiatanár-képzés a Debreceni Egyetemen
Fejesné Dávid Ágnes


Az eltűnt hallgatók nyomában
Markovics Ákos


Kémiatanárok képzése a Szegedi Tudományegyetemen
Németh Veronika


Új tanárképzés: lebutítás vagy észszerűsítés?
Szalay Luca


„Nem kívánjuk tovább tétlenül nézni, ahogy eltűnnek a kémia- és fizikatanárok”. Beszélgetés Weiszburg Tamással
Borbás Barna


MÓDSZERTANI TÖREKVÉSEK

Tanítható-e a kísérlettervezés az iskolákban?
Riedel Miklós, Füzesi István, Rózsahegyi Márta,Wajand Judit


Egyszerű és motiváló kísérletek a kémia tanításához
Árus Dávid


Egy játékos kísérlet. A hidrogénüzemű autó. Középiskolai (egyetemi) kísérlet a hidrogén üzemanyagcellás autó működésének bemutatása
Kiricsi Imre, Kónya Zoltán, Pusztai Péter, Rémiás Róbert


Karácsonyi kísérletek – nem csak kémiatanároknak!
Szalay Luca


A tanulók kémiai gondolkodásának néhány jellemzője
Tóth Zoltán


A kutatásalapú tanulás esete a magyar valósággal
Szalay Luca


Projektmódszer a kémiaoktatásban
Z. Orosz Gábor, Kiss Tivadar, Németh Veronika


Nem mind arany, ami fénylik – A Fémek témakör tanítása kooperatív és egyéb technikák alkalmazásával
Balázs Katalin


Új lehetőségek a tanórai kísérletezésben
Dobóné Tarai Éva, Sarka Lajos, Tóth Zoltán


Mobileszközök a kémiaoktatásban
Főző Attila


Hagyományos tanulókísérletek kutatásalapú átalakítása – egy pedagógiai kísérlet hatásvizsgálata
Szalay Luca, Tóth Zoltán


Általános iskolai és gimnáziumi tanulók levegőszennyezéssel kapcsolatos tudásszerkezetének vizsgálata szóasszociációs módszerrel
Sójáné Gajdos Gabriella, Tóth Zoltán


A hulladékgyűjtés gyakorlata a kémia- és más természettudományos laborokban
Kisvárdai Melinda, Kisvárdainé Fábián Erika, Kisvárdai Antal


Kémiatörténet a kémia tanításában. Ötletek kémiatanároknak óráik színesítésére. Első rész
Keglevich Kristóf


Kémiatörténet a kémia tanításában. Ötletek kémiatanároknak óráik színesítésére. Második rész
Keglevich Kristóf


„Premistry” természettudományos népszerűsítő sorozat. Első rész
Szakmány Csaba, Rákóczi Melinda


„Premistry” természettudományos népszerűsítő sorozat. Második rész
Szakmány Csaba, Rákóczi Melinda


Tantárgy-pedagógia, szakmódszertan, tartalomfejlesztő pedagógia. Avagy mit is akartok?
Patkós András


Kémia Mobillabor Projekt
Szakmány Csaba, Holtzer Péter


Hogyan boldogulnak a diákok a hétköznapok kémiai problémáinak megoldásában?
Kisfaludi Andrea, Karas Lívia


Egy hétköznapi jelenség esete a kémiaoktatással – a rozsdásodás
Dobóné Tarai Éva


Khan Academy. Egy világszínvonalú digitális oktatási portál megjelenése Magyarországon
Kállay Csilla


Kajtár Márton emlékére, egy régi hallgatójától
Radnóti Katalin


Gyógyszerészeti vizsgálómódszerek felhasználása a kémiaoktatásban: a Rossett–Rice-teszt
Szólláthné Sebestyén Zita


ISKOLÁK

Kémiaoktatás a miskolci Földes Ferenc Gimnáziumban
Endrész Györgyi


Kémiaoktatás a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumában
Mostbacher Éva


Kémiaoktatás a kaposvári Táncsics Mihály Gimnáziumban
Miklós Endréné


Kémiaoktatás a Reáltanoda utcában
Dancsó Éva


ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola
Kutrovácz László, Schróth Ágnes


Kémiaoktatás a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnáziumban
Benkőné Di Giovanni Rita


Virágzó kémia Mosonmagyaróváron
Liziczai Márk


70 éve alapították a Than Károly Könnyűipari Vegyészeti Technikumot
Kutasi Csaba


INTERJÚK, TANÁRI ÖSSZEGZÉSEK

Beszélgetés egy kitüntetettel.
Forgács József (Rátz Tanár Úr életműdíjas)


Ez a díj kizárólag a szakma elismerése.
Beszélgetés a Rátz Tanár Úr életműdíjas kémiatanárokkal, Cs. Nagy Gáborral és Oláh Gábor Péterrel


Nagyon büszke vagyok minden tanítványomra.
Beszélgetés Gelencsér László középiskolai tanárral


A Magyar Kémiaoktatásért Díj két kitüntetettje: Kertész Éva és Karasz Gyöngyi


Mit tettem mint kémiatanár? A „kréta-kémiától” a kutatásalapú tanítás-tanulásig
Antal-Szalmás Lajosné


Kívülről jött pedagógus
Dancsó Éva


A gyerekeket elsősorban szeretni kell, segíteni és támogatni.
Beszélgetés Pőheimné Steininger Éva és Zagyi Péter középiskolai tanárokkal 


Hiszek a példa erejében, hiszek a nevelésben.
Beszélgetés Szántay Csabáné nyugdíjas kémiatanárnővel


Kémiatanítás anno: így is lehetett
Szántay Csabáné Imre Judit


Máshogy is lehet: emlékmorzsák tanári létem hordalékából. Kalandos utam a kémiatanárság felé
Fodor Erika


Kis lépés az emberiség történetében, de a tanár életében hatalmas
Nagy Mária


Tehetséges tanulókkal foglalkozni öröm, ösztönöz a hozzáállásuk.
Beszélgetés Bartal Mónika alapiskolai tanárral


A Khan Academy.
Kiss Tamás gyorsinterjúja Kállay Csillával (DE Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék), a Khan Academy munkatársával


Nemcsak kell, hanem lehetséges is a kémiát érdeklődést felkeltő módon tanítani. Beszélgetés Keglevich Kristóffal, a Magyar Kémiaoktatásért-díj egyik kitüntetettjével 


Egy megvalósult álom
Dobóné Tarai Éva


Befejezetlen történet
Sebő Péter


Pályám során a megszerzett tudást, tapasztalatokat igyekeztem továbbadni
Sarka Lajos


Nagyon jó állandóan fiatalok között lenni, velük dolgozni
Molnár Márta és Versits Lívia


VERSENYEK

Kémiaversenyek a mai magyar közoktatásban
Petz Andrea


Emlékek nyomában. Szemelvények az Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny félszázados történelméből
Fodor István, Maknics Gyula, Tóth Imre