A Magyar Kémikusok Lapja (MKL) a Magyar Kémikusok Egyesületének havonta megjelenő folyóirata, amely elsősorban a kémia és a vegyipar eredményeiről, műveléséről és művelőiről, a kémia és a vegyészmérnöki tudomány tanításáról tájékoztatja közérthető módon a tagságot és az érdeklődőket.

Ezért kérjük szerzőinket, hogy mondanivalóikat tömören és érthetően fogalmazzák meg, írásuk címe legyen rövid. Csak annyi irodalmi hivatkozást adjanak meg, amennyi feltétlenül szükséges. A teljes terjedelem ne haladja meg a 4 folyóiratoldalt. (Egy teleírt oldalon szóközökkel kb. 7000 karakter fér el.)

A cikkek tartalmáért és közölhetőségéért (pl. szabadalmi szempontok), az illusztrációk jogtisztaságáért a szerzők felelősek.

A szerkesztőség fenntartja a jogot a cikkek lektorálására, stilisztikai, elírási hibáinak javítására és kismértékű rövidítésére. Tördelés után a szerzők korrektúrapéldányt kapnak.

Szerzőink, hagyományainknak megfelelően, tiszteletdíjban nem részesülnek; pdf formátumú cikküket a lapszám megjelenését követő két héten belül e-mail-címükre megküldjük.


A cikkek formája és benyújtása

Kérjük, hogy írásukat a http://www.mkl2.mke.org.hu/szerkrendszer/ címen elérhető szerkesztőségi rendszerbe töltsék fel. A rendszerbe először új regisztrálóként kell bejelentkezni. Az űrlap kitöltése után konfirmációs levelet kapnak a regisztrációkor megadott e-mail-címre. Ezt követően használhatják a szerkesztőségi rendszert. Kérjük, hogy a Word szövegszerkesztővel készült, doc(x) kiterjesztésű cikket és a külön is mellékelt ábrákat zip-fájlba tömörítve töltsék fel.

A címoldalon a szerzők nevei után tüntessék fel a munkahelyi címeket (és a levelező szerző e-mail-címét).

A szövegben, az ábrákon és a táblázatokban szereplő számokat helyi érték szerinti hármas tagolásban jelöljék (pl. 12 345,6).

Kérjük, hogy az ábrák, diagramok szövegeinek méretezésénél vegyék figyelembe, hogy a betűk a végső méretben is jól olvashatók legyenek. Ezért az ábrák betűmérete nem lehet 4 mm-nél kisebb. Kérjük, hogy az ábrákat, képeket 300 dpi felbontásban, jpg, pdf vagy tif formátumban mellékeljék. A 72 dpi-s képeket (amelyek igen gyakoriak) a nyomdai feldolgozás során át kell állítani 300 dpi-s felbontásúra: ezzel az eredeti kép mérete a negyedére csökken. 45 mm/300 dpi-nél keskenyebb/kisebb képet nem érdemes illusztrációként használni.

A nem magyar betűjelek, különleges írásjelek esetében lehetőleg ne a szimbólum-beszúrás menüt, hanem a symbol fontkészlet karaktereit használják.

A szöveges részben dőlt betűvel (és ne félkövérrel) emeljék ki a hangsúlyos mondanivalót.

A szövegbeli hivatkozásokhoz a cikk végén szereplő Irodalom bibliográfiai adatainak sorszámát használják, és a sorszámot mind a szövegben, mind az Irodalomban tegyék szögletes zárójelbe. Az Irodalomban adják meg a szerzők családnevét és utónevének kezdőbetűjét. Az utónév kezdőbetűje után pontot tegyenek. Több szerző esetében az egyes neveket vesszővel válasszák el. Az utolsó szerző neve után is tegyenek vesszőt. Könyv esetében ezután következik a mű címe, a könyv kiadója, a kiadás helye és éve. Folyóiratcímek esetében a folyóirat rövidítése kerül a mű címének helyére, utána pont következik. Ezután adják meg a megjelenés évét kerek zárójelben, majd az évfolyam számát és az idézet kezdő oldalszámát (pl. H. C. Freeman, Coordination Chemistry, Wiley, New York, 2003.; Kolosi T., in: Az energiagazdálkodás kémiai vonatkozásai, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1999, 158. o.; A. K. Hámori, P. T. Miskolci, S. Y. Hertz, Inorg. Chem. (1978) 32, 178.).

Kérjük, hogy az általánosan elfogadott szakkifejezéseket a „Kémiai helyesírási szótár” (Fodorné Csányi Piroska, Fábián Pál Hőnyi Ede, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1982), a mértékegységek és a mennyiségek nevét, jelét „A fizikai kémiai definíciók és jelölések” (Riedel Miklós, Tankönyvkiadó, 1990) szerint írják. A magyar kémiai elnevezés és helyesírás szabályairól a „Szervetlen kémiai nevezéktan” (Fodorné Csányi Piroska, Horányi György, Kiss Tamás, Simándi László, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2008) és az „Útmutató a szerves vegyületek IUPAC-nevezéktanához” (Nyitrai József, Nagy József, Magyar Kémikusok Egyesülete, 1998) tájékoztat.

Ha valakinek gondja akad a kéziratoknak a szerkesztőségi rendszerbe való feltöltésével, akkor forduljon a szerkesztőségben Süli Erika szerkesztőségi titkárhoz (Ez az email cím védett a spam robotoktól. A megtekintéséhez JavaScript szükséges.). Kérjük, hogy tartózkodjanak attól, hogy a kéziratokat a felelős szerkesztőnek küldjék. Ha a kéziratuk sorsáról szeretnének érdeklődni, akkor is leggyorsabban a szerkesztőségi titkártól tudnak információhoz jutni. Köszönjük megértésüket.


A szerkesztőség

.....

Kedves Szerzőink!

 

Az utóbbi időkben több baráti jelzést kaptunk olvasóinktól, hogy a lapban megjelent cikkekben sokasodni látszanak a kémiai helyesírásnak vagy az elfogadott kémiai szóhasználatnak nem megfelelő kifejezések, az ábrákon hibás kémiai képletek, egyenletek szerepelnek, ami szokatlan a lap eddigi színvonalához.

A szerkesztőségnek, élén a felelős szerkesztővel vállalnia kell a felelősséget a lap hibátlan megjelenéséért mind tartalmában, mind formai elemeiben, és törekednie kell arra, hogy ennek az elvárásnak mindenben eleget tegyen. Több alkalommal kaptunk arra biztatást a szerkesztőbizottságtól, hogy a cikkek bírálati folyamatában jobban építsünk a SZB tagjaira is. Ezt a jövőben megpróbáljuk fokozottan kihasználni.

Meg kell jegyeznünk azonban, hogy a szerkesztőség nem tudja átvenni a szerzők feladatát, amely a kéziratok gondos előkészítését és beküldés előtti alapos átnézését illeti, beleértve az ábrák körültekintő elkészítését. Nyomatékosan leszögezzük, hogy ez a szerzők feladata. A szerkesztőség a beküldött cikkeket elsősorban a közölhetőség végett, a lap célkitűzésének való megfelelés szempontjából vizsgálja.

A lap színvonalának megőrzése érdekében a jövőben a szerkesztőség – a szerkesztőbizottság és a bírálók segítségében bízva – körültekintőbb és szigorúbb bírálati rendszert próbál alkalmazni, ami a visszautasítottság szintjének megnövekedését eredményezheti.

A korábbi bírálati elveken túlmenően a felületesen összeállított, hibás képleteket, egyenleteket tartalmazó közleményeket nem fogjuk korrigálni, hanem visszaküldjük a szerzőknek.

Mindez nem szerzőink ellen irányuló intézkedés, hanem közös érdekünk, a lap olvasottságának és népszerűségének megőrzését célozza. Ebben kérjük szerzőink segítségét! Bízunk együttműködésükben!

 

2021. április

 

Köszönettel:

                                                                                  az MKL nevében a felelős szerkesztő