Vonatkozási elektród nélküli, szembekapcsolt anion- és kationszelektív elektródpárt tartalmazó mérőcella

Erdélyi János

A koncepció egymással szembekapcsolt anion- és kationszelektív elektródpáron történő mérést alkalmaz, kiiktatva ezzel a vonatkozási elektród használatát. Felépítését tekintve a mérőcella egyszerűbb esetekben megegyezik a Metrohm cég korábban szabadalmaztatott „Titrode” elnevezésű titrimetriás célú elektródjaival. Az új méréstechnikai koncepció azonban nem intelligens inflexiós pont felismerésen alapuló indirekt titrimetriás mérésekre használja ezt az elektródelrendezést, hanem nagy stabilitású, pontos, direkt potenciometriás pH/ISE mérésekre, elsősorban tiszta egykomponensű sav-, bázis- és sóoldatokban (online elektrokémiai mérő- és szabályozórendszerek).

ph.jpg

A szembekapcsolt anion- és kationszelektív elektródos mérőcella egyszerűsített működési vázlata és statikus elektromos helyettesítő képe

Az alapkoncepció a vonatkozási elektród kiváltása volt egy második, a mérni kívánt ionnal ellenkező polaritású, ellenionra érzékeny elektród használatával. Ez a módszer eliminálja egyrészt a vonatkozási elektród referenciaelektrolitjának elszennyeződéséből, bekoncentrálódásából vagy felhígulásából származó mérési hibákat, másrészt kiküszöböli a mintaoldat és a vonatkozási elektród töltőoldata (referenciaelektrolit, vagy sóhíd) közötti iontranszport által felépített diffúziós potenciál okozta instabilitási és bizonytalansági effektusokat is.


 Vissza a tartalomhoz

pdfMEGNYITÁS/LETÖLTÉS