Műszaki intézkedések és törekvések textilgyártás fenntarthatósága érdekében

Kutasi Csaba

A fenntarthatóság érdekében a gyártási folyamatok módosítása, az egyes részműveletek javítása, az innovatív eljárások elterjesztése, a környezeti erőforrásokkal való takarékosság és a klímasemleges gazdaság elérését támogató hatékony intézkedések folyamatos végrehajtása a textiliparban is egyre sürgetőbb. Az Európai Unió 2019. decemberi, az európai Zöld Megállapodásról szóló közleménye, valamint a 2021-ben elfogadott Új Körforgásos Cselekvési Terv (COM) és az Ipari Stratégia kiemelt ágazatként határozta meg a textíliák gyártásával foglalkozó szakterületet. Ezt indokolta, hogy a textilipar az elsődleges nyersanyagok és a víz felhasználásában a negyedik legnagyobb hatást kifejtő szereplő, ugyanakkor a világ textiltermékeinek mindössze 1%-át alakítják csak újjá. A textilipar körforgásos pályára állítása érdekében a versenyképesség mellett a fenntartható és körforgásos textíliák piacának fellendítése kiemelt célkitűzés.

 kutcsab.jpg

A körforgásos textil/ruhaipari modell

Ehhez környezettudatos tervezésre, gyártói felelősségre, könnyen elérhető javítási és újrafelhasználási szolgáltatásokra (válogatás és újrafeldolgozás ösztönzése) van szükség. Hazánkban is meg kell alkotni a jogi szabályozást a textilhulladék elkülönített gyűjtésére vonatkozó rendelettel, miután ennek megfelelően kibővítendő a szelektív hulladékgyűjtés rendszere. Így a textiltermékek esetében 2025-ig meg kell megvalósítani és 2025. január 1-jei hatállyal be kell vezetni a textilhulladékok elkülönített gyűjtését.

Az írás ezután a fenntarthatóságot segítő további lépésekről ad körképet, végül pedig felhívja a figyelmet a „greenwashing”, azaz zöldre mosás jelenségére. Ez olyan marketingstratégia, amely hamis benyomást kelt a termék vagy a vállalat fenntarthatósági törekvéseiről. A zöldre mosás az ügyfelek manipulálására jött létre, miközben eltúlozzák a termék bizonyos fenntartható tulajdonságait, illetve szándékosan kihagynak, elhallgatnak más információkat.


 Vissza a tartalomhoz

pdfMEGNYITÁS/LETÖLTÉS