Kedves Olvasók!

jacs.jpgÁtnézve a lapszám tartalmát az Európai Unió jelmondata jutott az eszembe: „Egyesülve a sokféleségben.” A jelmondat egyrészt a béke és a jólét megteremtése érdekében létrehozott Európai Unióra, másrészt a kontinenst gazdagító kulturális, nyelvi és hagyománybeli sokszínűségére utal. A kémiatudomány és a kémikus közösség hasonlóan sokszínű. Ezt tükrözik a lapszámban szereplő közlemények is, amelyek bár sokfélék (a témák az energiahordozóktól, a célzott sejtterápián át, a nukleáris módszerekig terjednek), mindegyikben közös a különböző folyamatok molekuláris szintű megértésének szükségessége és ezáltal a kémia tudományának megkerülhetetlen szerepe. Csak felvillantásképpen, az alábbi témákról olvashatnak:

Lente Gábor egy Albániában talált váratlan hidrogénlelőhely példáján ír a hidrogén természetes előfordulásáról. Ez a közelmúltban felfedezett jelenség nemcsak tudományos szempontból érdekes, hanem a felfutóban levő hidrogéngazdaság egyik leginkább befektetés-vonzó területe lett. Olvasható egy beszélgetés Kutus Bence Junior Prima-díjas kutatóval, az SZTE Kémia Intézetének tudományos munkatársával. Az interjúban említésre kerül az egyetemi kutatások és kutatók szerepe az ipari tevékenység segítése területén. Olvashatunk arról is, hogy a CF Pharma Gyógyszergyártó Kft.-ben új gyártástechnológiákat dolgoztak ki extrém nagy tisztaságú gyógyszerhatóanyagok előállítására. Kutasi Csaba a nukleáris módszerek egy kevéssé ismert alkalmazásáról ír, nevezetesen arról, hogy a textiliparban milyen műszerek kidolgozását és a szálas anyagok milyen módosítását tették lehetővé a különböző izotópok.

A tudománytörténet is hangsúlyos szerepet kap a lapszámban. Hargittai István és Hargittai Magdolna segítségével a Bécsi Egyetem főépületébe képzelhetjük magunkat, ahol megelevenedik a kémiatörténet számos nagy alakja. Inzelt György tollából Faraday törvényeiről és életéről tudunk meg izgalmas mozzanatokat.

Végül Szólláthné Sebestyén Zita, a LEGO® alkalmazási lehetőségeit mutatja be a kémia oktatásában. Ez utóbbi témáról nem lehet eleget beszélni a mindannyiunk számára ismert kihívásokra tekintettel. Az Egyesület a háttérben dolgozik, és a közeljövőben a korábbiaknál is nagyobb figyelmet fordít a kémiaoktatás megerősítésére. Célunk, hogy egyfajta katalizátor szerepet betöltve segítsük az érdemi szakmai párbeszéd kialakulását az érdekhordozók körében, annak érdekében, hogy a megfelelő intézkedések megtételével biztosítani lehessen a képzett szakembergárdát a napjainkban is zajló és egyre gyorsuló digitális és zöld átmenethez. Az első lépések hamarosan láthatók lesznek, és ezúton is kérünk mindenkit, hogy támogassa ezeket az erőfeszítéseinket.

Jó olvasást kívánok!

Janáky Csaba


 Vissza a tartalomhoz

pdfMEGNYITÁS/LETÖLTÉS