Százötven éve hunyt el Justus Liebig

Ménes András

lie.jpgA gyakorlati vegyészet elképesztő ütemben fejlődött a tizenkilencedik században. Justus von Liebig a fejlődést megalapozó személyek egyike volt. Nagyon fontos felfedezéseket tett a szerves kémia éppen kibontakozó területén: számos anyagot fedezett fel, például a kloroformot, a cianidokat; híres laboratóriumában sok ezer elemzést végeztek. Liebig munkássága nagymértékben hozzájárult a német vegyi és festékipar sikereihez. Pályafutása derekán az agrokémia felé fordult. Nem dolgozott ki alapelméleteket, de munkássága nagy hatással volt olyan tudományokra is, mint a filozófia vagy az orvostudomány. „Liebig nem a vegytan egyik művelje – áradozott egy amerikai vegyész, Eben N. Horsford. – Liebig maga a kémia.”

Az 1830-as évek közepére Liebig lett a német vegyipar motorja. Ő adta ki a vegyipar egyik fontos újságját, az Annalen der Pharmacie-t, és tudósként egész Európából magához vonzotta a diákokat. Giesseni jól felszerelt laboratóriuma a fiatal vegyészek Mekkája lett, ahol elsajátították Liebig módszereit, amelyeket felhasználhattak kutatásaikban. Körülbelül 450 vegyészt és több mint 300 gyógyszerészt képeztek ki Giessenben.


 Vissza a tartalomhoz

pdfMEGNYITÁS/LETÖLTÉS