A kémia oktatása és a borkultúra az Eszterházy Károly Főiskolán

Rácz László

A kémia, mint anyagvizsgáló tudomány, jelentősen hozzájárul a borösszetétel és a borban lejátszódó kémiai folyamatok megismeréséhez. A szőlőtermesztés és a borkészítés számos ponton kapcsolódik a kémiához. Ha a kedves olvasó is elfogadja, hogy „a bor az oldatok királya”, akkor ki foglalkozzon vele érdemben, ha nem a kémikus? A kémiával kapcsolatos jó megítélést erősíti az emberekben, ha a kémiát és a bort összekapcsoljuk. Ezért a kémia társadalmi ügyét is szolgálja oktatási tevékenységünk. Most konkrétan nem a bor kémiai összetételéről vagy előállításának technológiai lépéseiről, illetve az erjedési, a borfejlődési folyamat biokémiájáról szándékozom írni, hanem arról, hogy mit teszünk (tettünk) oktatási intézményünkben a borkultúráért.

Az 1990-es évek elején hallgatóink a „Borkémia” speciálkollégiumot már felvehették a leckekönyvükbe. A Kémia Tanszék hallgatói kezdettől fogva szívesen választották ezt a lehetőséget. Később egyre nagyobb lett az érdeklődés e kurzus iránt más szakos hallgatók körében is, ezért folyamatosan bővítettük a részt vevő hallgatók körét. Először más természettudomány szakos hallgatóknak, majd a főiskola bármely szakos hallgatójának tettük lehetővé a kurzus látogatását. Természetesen megváltoztattuk, az új igényekhez igazítottuk az előadások szakmai anyagát. Bevezettük az „Amit a borról tudni illik”, illetve a „Borkultúra fejezetei” c. tárgyakat.

racz.jpg

Gyakorlópince

A magyar felsőoktatásban bekövetkező változásokkal, a Kémia BSc akkreditálásával lehetőség nyílt egy 30 kredites borász-analitikus szakirány elindítására. Másik szakirányunk – hagyományainkat folytatva – a kémiatanári képzést alapozza meg.

Az igény hozta létre kétéves felsőfokú bortechnológus szakképzésünk 2006-os megindítását, ami az elmúlt évek tapasztalata alapján jó döntésnek bizonyult.

Intézményi és geográfiai adottságainkat kihasználva, az egri borvidék központjában 2010-től sikerült a Kulturális örökség tanulmányok szak borkultúra szakirányán egyetemi végzettséget biztosító képzést beindítani.


Vissza a tartalomhoz

pdfMEGNYITÁS/LETÖLTÉS