A Magyarországon termelőkapacitással rendelkező gyógyszergyárak (Richter Gedeon Nyrt., Egis Nyrt., Teva, Sanofi-csoport) szerepe a magyar gazdaságban

Sipos Júlia, Cseh András

A szerzők a Magyarországon meghatározó termelőkapacitással rendelkező gyógyszergyárakat (Richter Gedeon Nyrt., Egis Nyrt., Teva, Sanofi) vizsgálták 2008–2012-es adatok alapján. Ezek a  vállalatok munkahelyeket biztosítanak, termelőtevékenységet végeznek, kutatás-fejlesztési tevékenységet folytatnak, beruháznak, továbbá gyógyszereket értékesítenek belföldön, külföldön egyaránt, valamint árukat és szolgáltatásokat vásárolnak a hazai gazdaság más szereplőitől, így közvetve további munkahelyek létrejöttét, megtartását támogatják. A munkavállalóik adót fizetnek, fogyasztanak, így áfát fizetnek, ezáltal növelik a nemzetgazdasági bevételeket.

A hozzáadott érték gazdasági értelemben nem más, mint a cég által az adott időszakban megtermelt, (belföldön és külföldön) értékesített áruk és szolgáltatások közvetlen anyagjellegű költségein felüli többlet. Ez a többlet nyújt fedezetet a munkavállalók jövedelmeinek kifizetésére, a működés fenntartásához szükséges eszközök pótlására, valamint a cégek tulajdonosainak profitja is e forrásból származik, és ez a többlet ad lehetőséget többek között a kutatás-fejlesztési és beruházási tevékenység folytatására, a vállalatok növekedéséhez való hozzájárulásként. A hozzáadott érték terhére kifizetett, a munkavállalókat és a tőketulajdonosokat illető jövedelmek egy részét vonja el az állam különböző adók, járulékok és egyéb befizetési kötelezettségek formájában.

A négy vállalat által előállított bruttó hozzáadott érték alakulása

A vállalatok a vizsgált időszakban igen jelentős értékkel járultak hozzá a nemzetgazdaság teljesítményéhez. A cégek által közvetlenül előállított hozzáadott érték folyamatosan, 2008-ról 2012-re mintegy 54,5 százalékkal bővült. A növekedés 2008-ról 2009-re kismértékű, míg 2009-ről 2010-re majd 2011-re jelentősebb, és 2012-re kiugróan magas volt. A hozzáadott érték bővülését a költségekkel azonosítható folyó termelőfelhasználásnak az árbevételnél lassabb ütemű növekedése okozta, melyet tovább magyaráz az exportértékesítésből származó árbevétel 2012-es növekedése is.

grafik.jpg

A vállalatok közvetlen hozzájárulása a nemzetgazdaságban előállított bruttó hozzáadott értékhez (2008–2012)

(forrás: Századvég-számítás vállalati beszámolók alapján)

A Magyarországon termelőkapacitással rendelkező gyógyszergyártók 2012-ben mért 696,1 milliárd forintos közvetlen hozzájárulásukkal a teljes nemzetgazdasági bruttó hozzáadott érték 2,9 százalékát állították elő. A vállalatoknál keletkező bruttó hozzáadott érték elsődlegesen a munkavállalók és a tőketulajdonosok között oszlik meg, az elemzés e szintjén eltekintünk az állami újraelosztás hatásaitól. A bruttó munkavállalói jövedelem összege a vizsgált első három üzleti évben 71,9 és 76,8 milliárd forint között mozgott, míg 2011-ben 92,5, majd 2012-ben 95 milliárd forintra növekedett. A hozzáadott érték 2008-hoz viszonyított 245,7 milliárd forintos növekedés jelentős része a tőkejövedelem emelkedésében (222,6 milliárd forint) csapódott le. 


Vissza a tartalomhoz

pdfMEGNYITÁS/LETÖLTÉS