Gyógyszeripari Kihelyezett Tanszék és Ipari Gyógyszergyártás Kihelyezett Tanszék

Mihók Miklósné

2007 decemberében megállapodás született a Debreceni Egyetem és a Teva Gyógyszergyár Zrt. között a Gyógyszeripari Kihelyezett Tanszék létrehozásáról, mely 2008. január 1-jével meg is kezdte működését a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Karán belül.

A Kihelyezett Tanszék működése vonzó, mert több, a Budapesti Műszaki Egyetemen továbbtanuló vegyészmérnök-hallgató jelezte, hogy MSc-diplomadolgozatát nálunk, a Teva Gyógyszergyár Zrt.-ben szeretné megírni. Ez a tény jól tükrözi, hogy a hallgatók szívesen dolgoznak egy korszerű gyógyszergyár alapanyag- és gyógyszergyártása, a hozzá kapcsolódó minőségbiztosítás, illetve a generikus és innovatív gyógyszerkutatás területein, természetesen külön szakmaspecifikus tematika szerint. 

tanszek.jpg

A tanulmányi előmenetel fontos szempont a hallgatók kiválasztása során, akik szakdolgozatukat vállalatunknál készíthetik el.

Természetesen a kiválasztás része egy személyes elbeszélgetés, ahol arra is kíváncsiak vagyunk, hogy a hallgató mennyire felkészült, mennyire elkötelezett a választott téma iránt, éa mi motiválja.

A választható témák mindig aktuális, vállalati igények szerint fogalmazódnak meg, amelyek önálló munkára serkentik a hallgatót.

Amíg a hallgatók szakdolgozatukat készítik és rendszeresen bejárnak a gyárba, hogy megismerjék a gyógyszergyártás ipari rendszerét, rendkívül sok tapasztalatot szereznek a modern technológiai és műszaki berendezések működésével/működtetésével kapcsolatban.


Vissza a tartalomhoz

pdfMEGNYITÁS/LETÖLTÉS