Miért van Iparjogvédelmi Bizottság a MAGYOSZ-nál?

Greiner István

Az iparjogvédelem elsődleges feladata, hogy egy adott új termék kifejlesztésébe és annak értékesítésébe befektetett, magas értéket teremtő szellemi munkát elismerje, a szolgai másolástól megvédje, és ellentételezésként az ezt létrehozó cégeket a piacon átmenetileg kedvező helyzetbe hozza. Ennek a feladatának általában kizárólagos jogok biztosításával tesz eleget. Ennek hiányában jelentős szellemi és anyagi befektetést igénylő új termékek (mint amilyenek a gyógyszerek is) nem keletkezhetnének, hiszen azok alacsonyabb szellemi és anyagi ráfordítással létrehozott követőinek (gyógyszerek esetében generikumainak) azonnali piaci megjelenése és az ezzel együtt járó szélsőséges árcsökkenés nem biztosítaná a jelentős befektetések megtérülését. Az iparjogvédelem legismertebb formája a szabadalom, de ezek közé tartozik még, többek között, a szintén jól ismert védjegy-oltalom is.

grein.jpgA napjainkban bejelentett szabadalmi oltalmi igények és a vizsgálat után megadott szabadalmi oltalmak mintegy 40–50 százaléka gyógyszeripari találmánnyal kapcsolatos, ennek megfelelően az iparág rendkívül érzékeny az iparjogvédelem hazai és nemzetközi változásaira is. Természetesen igaz ez a termelési és kutatás-fejlesztési kapacitásait döntően Magyarországon megvalósító hazai gyógyszeripari cégekre is. Az Iparjogvédelmi Bizottság elsődleges feladata a hazai jogszabályi környezet kialakítása vagy módosítása során, megfelelő gazdasági és egészségügyi indoklással, a tervezetek korrekt szakmai véleményezése, azzal a céllal, hogy a végső jogszabály megfelelő működési lehetőséget biztosítson a hazai gyártóbázisú gyógyszeriparnak. Ezt a bonyolult és kényes feladatot úgy kell ellátnia, hogy kielégítse mind a nemzetközi szerződésekben foglalt, mind az EU-tagság miatt már jogszabályokban rögzített követelményeket.

Az első hallásra is nehéznek és bonyolultnak tűnő feladat minőségi megvalósítását a hazai gyógyszeripar reprezentatív cégei által delegált, jogilag is magasan képzett küldöttei garantálják. Ugyanakkor könnyen belátható, hogy a jogalkotás során sokszor inkább dominálnak a politikai, mint a gazdasági érdekek. Nem meglepő tehát, hogy a Bizottság munkája során mindig támaszkodik a Szövetség más Bizottságaira, kapcsolatrendszerére, így szervesen beépülve a MAGYOSZ működési rendszerébe. Az Iparjogvédelmi Bizottság feladata továbbá a MAGYOSZ aktivitásának iparjogvédelmi értékelése és javaslattétel a szükséges lépésekre. Ennek jó példája a közelmúltban indított „Magyar Gyógyszer” kampányhoz kapcsolódó védjegybejelentés megszervezése is. A Bizottság üléseit igény szerint tartja, ez egyes esetekben havi, máskor ennél ritkábban megtartott megbeszéléseket jelent, melyeket a Bizottság elnöke vezet. Az üléseken kialakított javaslatokat, álláspontokat a MAGYOSZ Elnöksége megvitatja és dönt azok felhasználásáról.

A Bizottság több mint 20 éves munkája egyértelműen hozzájárult ahhoz, hogy a tagvállalatok hazai gazdasági lehetőségei megfelelőek maradtak, és hogy a magyar betegek számára elfogadható árú gyógyszerek is rendelkezésre állnak. 


Vissza a tartalomhoz

pdfMEGNYITÁS/LETÖLTÉS