Gyógyszercsomagolás határok nélkül

Machácsné Halász Tünde

A MAGYOSZ Csomagolási Albizottság működése az üzleti szereplők, a tulajdonosi háttér és a gazdasági környezet változásával párhuzamosan az utóbbi évtizedben átalakult.

Az EU-csatlakozással jelentősen megnövekedtek a jogharmonizációval, a szabványügyi honosításokkal kapcsolatos feladataink, amit bizottságunk lehetőségként értékel: lehetőséget, teret kapunk a szakterületünket érintő kérdések érdemi megtárgyalására, a jogszabálytervezetek véleményezésére, az iparági szakmai érdekképviseletre. Szempontjaink gyakran találnak meghallgatásra, javaslataink pedig elfogadásra.

csom.jpgTagvállalataink és a bizottsági tagok együttműködésével a jogszabályba foglalt normák gyakorlati megvalósítása során logisztikus, költséghatékony technológiai megoldások bevezetésére teszünk harmonizált javaslatokat. A gyógyszercsomagolást érintő változtatások, direktívák szinte kivétel nélkül mindig túlmutatnak a gyógyszergyártás keretein, a megvalósítási tervet a gyógyszer-csomagolóanyagokat gyártó beszállítókkal kooperálva dolgozzuk ki. Ilyen sikeres folyamat eredménye az európai standardizációs bizottság Braille munkacsoportjába (CEN/TC 261/SC 5/WG 12 Working group Marking) delegált tagunk irányításával és a gyógyszergyárakba beszállító nyomdáinkkal közösen kialakított technológiai és minőségi megállapodás.

Aktuális és a jövőt döntően meghatározó feladatunk a gyógyszerhamisítás irányelv előírásaihoz köthető: az Európai Tanács és Parlament 2011/62/EU irányelve (2011. június 8.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK irányelvnek a hamisított gyógyszerek jogszerű ellátási láncba való bekerülésének megakadályozása tekintetében történő módosításáról (gyógyszerhamisítás irányelv).

Feladatunk ezen a területen is kettős: egyrészt képviseltük tagvállalataink szakmai és üzleti érdekeit a jogszabályalkotás véleményezési szakaszában annak érdekében, hogy a részletszabályozásban, más néven végrehajtási utasításban meghatározásra kerülő keretek betarthatóak és relevánsak legyenek.  Másrészt a részletszabályozás megjelenését megelőzően is és majd a végrehajtás, bevezetés szakaszában is rendkívüli jelentősége van nemcsak a szakmai felkészülésnek és az információszerzésnek, hanem a megszerzett tudás megosztásának is az összehangolt, tagvállalataink és ezáltal országunk gazdasági versenyképességének támogatásához.


Vissza a tartalomhoz

pdfMEGNYITÁS/LETÖLTÉS