A tanulók kémiai gondolkodásának néhány jellemzője

Tóth Zoltán

A kémiaoktatás – mint általában az oktatás – tele van olyan szólamokkal és kinyilatkozásokkal, amelyek alig többek a személyes véleményeknél, meggyőződéseknél, és erre alapozva készülnek tantervek, tananyagok – többnyire ezek tükröződnek a tanítás gyakorlatában is. Ahhoz, hogy erről a pontról elmozduljunk, és valóban előbbre vigyük a kémiaoktatást, ismernünk és – megfelelő kritikai értékelés után – alkalmaznunk kell(ene) a kémiaoktatás kutatásának eredményeit.

A kémiaoktatás kutatásának szaktekintélyei kémia oktatásának hatékonysága és a tanulók kémiához való viszonyulása az elmúlt évtizedekben, egyik oka, hogy nem helyeztünk elég hangsúlyt és nem szereztünk elég ismeretet arra vonatkozóan, hogy hogyan is gondolkodnak a tanulók, amikor kémiát tanulnak, kémiai problémákat oldanak meg.

Fogalmi fejlődés és fogalmi váltás a kémia tanulása során

A fogalmi fejlődés a fogalmi rendszer mennyiségi bővülése, gyarapodása. A fogalmi váltás viszont minőségi változás, a kognitív struktúrában alapvető, új kapcsolatok kialakulásával, régi kapcsolatok gyengülésével járó folyamat. Piaget szóhasználatával élve a fogalmi fejlődés az új információk asszimilációját, a fogalmi váltás a fogalmi rendszer átszerveződését, akkomodációját eredményezi.

Kezdetben azt hitték, a fogalmi váltás azt jelenti, hogy a régi ismeretet lecseréli az új ismeret. Ma már inkább az a nézet az elfogadottabb, hogy a régi és az új ismeret sajátos együttélése (szimbiózisa) valósul meg, és a kontextustól (is) függ, hogy mikor, melyik aktivizálódik. A fogalmi váltásnak igen széles körű a tudományos irodalma.

diag.jpg

A fogalmi fejlődés és fogalmi váltás általános sémája

Az ún. természetes fogalmakkal kapcsolatos fogalmi fejlődés és fogalmi váltás általános sémáját mutatja be az ábra. Az ilyen fogalmakkal kapcsolatban a tanulók általában már rendelkeznek egy naiv értelmező kerettel még azelőtt, mielőtt bekerülnének a szervezett oktatásba. A mindennapi tapasztalatokon alapuló iniciális modellek kerülnek szembe az iskolai oktatás során megismert tudományos modellekkel. Ezek keveredése eredményezi a szintetikus modelleket, amelyek általában tévképzeteket tartalmaznak.


Vissza a tartalomhoz

 pdfMEGNYITÁS/LETÖLTÉS