Projektmódszer a kémiaoktatásban

Z. Orosz Gábor, Kiss Tivadar, Németh Veronika

A Pedagógiai Lexikon 1997-es szócikke a következőképpen definiálja a fogalmat: a projekt témaegység, feladatterv, olyan komplex feladat, melynek a középpontjában egy gyakorlati természetű probléma áll. Más definíció szerint: „A projektmódszer a tanulók érdeklődésére, a tanárok és a diákok közös tevékenységére építő módszer, amely a megismerési folyamatot projektek sorozataként szervezi meg.”

Később került be szóhasználatunkba a projektpedagógia kifejezés, mintegy kifejezve azt, hogy jóval többről van szó, mint módszerről.

A csoportmunka viszont nem oktatási stratégia, nem is módszer, hanem szervezési mód/munkaforma, amelyet többféle oktatási módszer alkalmazhat.

A „projekt” kifejezés – mint tématerv vagy feladategység – annyira elterjedt a hétköznapokban, hogy tanítási gyakorlatunkban nagyon sokszor használjuk, akkor is, amikor nem a projektmódszerre gondolunk. A kooperatív oktatási módszert gyakran tituláljuk projektmódszernek annak ellenére, hogy az utóbbi kritériumainak többnyire nem tudunk megfelelni, bár mindkét módszer alkalmazza a csoportmunkát, mint tanulásszervezési módot. Csak akkor beszélhetünk projektmódszerről, ha az megfelel a táblázatban feltüntetett kritériumoknak.

projekt.jpg

A módszer kritériumainak teljesülése


Vissza a tartalomhoz

 pdfMEGNYITÁS/LETÖLTÉS