Mobileszközök a kémiaoktatásban

Főző Attila László

Az okostelefonok és táblagépek iskolai használatához jó minőségű infrastruktúra, nagy sebességű internet, vezeték nélküli hálózat szükséges, de éppúgy alapfeltétel az áttekinthető és elfogadható informatikai szabályzat, a pedagógusok digitális pedagógiai felkészültsége és a tanulók digitális kompetenciája. Ez utóbbival kapcsolatosan igen elterjedt tévhit, hogy a tanulók digitális írástudása napjainkban megfelelő, hiszen látszólag gyorsan és jól használják a legújabb mobileszközöket is. A tanulók digitális kompetenciája azonban elsősorban technikai készségekre terjed ki, kognitív területen, a gondolkodási készségek szintjén jelentős problémák mutatkoznak. A hazai tizenévesek nem boldogulnak jól a digitális információk értelmezésével és feldolgozásával. Ezt hazai kutatások is, de a PISA-vizsgálatok digitális szövegértésre vonatkozó eredményei is megerősítik.

A kémiaórákon olyan alkalmazások (applikációk) segítségével dolgoztak a tanulók, amelyek ingyenesek voltak az adott operációs rendszer alkalmazás-áruházában. Amennyiben az adott alkalmazás nem volt elérhető mindhárom operációs rendszeren, hasonló applikációt használtak. A Windows Phone-os okostelefonokra nem volt elérhető elegendő kémiai alkalmazás, ezért ott a világhálóról, webböngészővel érték el a tartalmakat a tanulók. Ez a körülmény az azóta eltelt időszakban nem változott, így továbbra is igaz az, hogy a Windows Phone operációs rendszerrel felszerelt eszközökön nem érhető el az oktatási alkalmazások többsége.

mobil.jpg

Molekulamodell okostelefonon

(https://www.youtube.com/watch?v=o-yJ34svg4A&list=PLi1UICbq80PyhLfg4wgqejU9ymBMay09k)

A kémia tanulása során különösen fontosak azok a fogalmak, jelenségek, amelyek alapvetőek ugyan, ám nehezen érthetők, esetleg a mikrovilág olyan összefüggéseire vonatkoznak (pl. kötések, térorientáció, izoméria), amelyek papíralapú taneszközökkel, tankönyvekkel, hagyományos eszközökkel nem (jól) mutathatók be. A mobileszközökkel azonban megjeleníthetők ezek a szerkezetek, modellek, folyamatok mégpedig úgy, hogy ehhez nem szükséges számítógépteremben lenni, nem szükséges bonyolult, esetleg a kémialaboratóriumban nehezebben használható kivetítés. Bár a mobiltechnológia fejlettsége lehetővé tenné, az oktatási célú kémiai vizualizációban vannak még „fehér foltok”, így a tanulók korlátozott számban találnak ingyenes alkalmazásokat.

A digitális pedagógia jelenlegi kihívásai közé tartozik az értékelőeszközök minél hatékonyabb használata a tanulói előrehaladás támogatására. A mobileszközökkel gyorsan, látványosan és utólag is elemezhető módon lehet támogatni a tanári értékelést vagy a tanulói önértékelést. A pedagógiai gyakorlatban a legelterjedtebbek a tesztszerkesztő vagy kvízkészítő alkalmazások. Ilyeneket alkalmaztak a kutatás során is a pedagógusok, de ezeket az alkalmazásokat (pl. Socrative, Redmenta, Kahoot!, Plickers) a tanulók is éppúgy használhatják saját kvízek, kérdéssorok összeállítására.


Vissza a tartalomhoz

 pdfMEGNYITÁS/LETÖLTÉS