Kémiatanár-képzés a Debreceni Egyetemen

Fejesné Dávid Ágnes

DE TTK Kémiai Intézet, Szakmódszertani Csoport

 

A Debreceni Egyetemen is tapasztaljuk, hogy egyre kevesebben nyernek felvételt a természettudományos képzésre (többek között!) megfelelő kémiatanári felkészítés hiányában. Míg az elmúlt tíz évben a vegyészmérnök-alapképzést nappali tagozaton önköltséges formában több mint 100-an jelölték meg első helyen, addig tavaly hirtelen zuhanással ez 70 alá csökkent. Ennél szomorúbb a vegyészképzés helyzete: 2011 óta az akkori 100 főhöz képest nagy ütemben csökken a mérnöki hallgatók létszámához képest, tavaly 15 hallgató kezdhette meg tanulmányait Kémia BSc-képzésen. Ez azért is megdöbbentő, mert az előbbi két szakhoz képest mindig kisebb súlyúként kezelt kémiatanár szakon is immár a Kémia BSc-sekkel összemérhető létszámmal dolgozunk. 2010 és 2013 között már nem (vagy csak 1 fő) kémiatanár-hallgató jelentkezett az akkori bolognai rendszerű tanári mesterszakra, de az osztatlan tanárképzés bevezetésével ez a szám „megugrott”. Ezt követően nem túl szívderítő, mégis stabil 9–14 fős kémiatanári évfolyamokkal számolhattunk, mely a vegyész és vegyészmérnöki szakhoz hasonlóan mostanra tovább csökkent (csak az elsőhelyes jelentkezéseket számolva a természettudományos és vegyes szakpáros hallgatók esetében az idén 5 főt várhattak). Ebben benne lehet az előírt emelt szintű érettségi követelménye, mely szükséges és indokolt elvárás, azonban a már meglévő kémiatanár-hiány is szerepet játszik abban, hogy a diákok számára ez ilyen nehezen teljesíthető követelménynek bizonyul. Természetesen az okok között megjelenik az energiaszektor, az élelmiszeripar, az egészségügy elszívó hatása vagy a kémia tantárgy óraszámának csökkentése is.

de.jpg

A DE TTK Kémiai Intézete különböző távlatokból

Ugyanakkor nem csak az anyagi és társadalmi megbecsültség hiánya tántorítja el a tanárjelölteket akár már a képzés elkezdésétől vagy befejezésétől. (A 9–14 közötti kezdő létszámhoz képest 10 fő záróvizsgázik átlagosan évente nappali tagozaton.) A hallgatóktól gyakran hallható, hogy „először a szakmódszertanon kezelnek minket tanárként, előtte és utána évekig vegyészek, mérnökök, biomérnökök, biológusok vagyunk”. Megjegyzendő, hogy nem lehetetlen magas színvonalú elmélyült diszciplináris területű tudást és tanári diplomát is szerezni egyszerre bizonyos előzmények, ismereti háttér, szorgalom és a tudás megszerzésére irányuló megfelelő attitűdök megléte esetén. Mindamellett empatikusnak kell lenni azokkal a hallgatókkal szemben, akik nem biztos, hogy a szükséges mintákkal és alapokkal rendelkeznek a belépéskor, és ennek szocioökonómiai háttere is lehet. Éppen ezért a Kémiai Intézet és a Kar szervezésében évek óta tartanak felzárkóztató és ingyenes emelt szintű érettségire előkészítő foglalkozásokat is segítve a természettudományos képzésre jelentkező, de hiányos felkészültséggel rendelkező hallgatókat. 


Vissza a tartalomhoz

pdfMEGNYITÁS/LETÖLTÉS