Laky Dóra

Az ivóvízellátás problémái és kezelési lehetőségei

laky1.jpgA klímaváltozás miatt előforduló szélsőséges időjárási események jelentős hatást gyakorolnak vízbázisaink mennyiségére és minőségére. Az alacsony vízállással járó időszakok hosszabbodása és gyakoriságuk növekedése érzékenyebbé teszik a vízfolyásokat a szennyezőanyag-terhelésekkel szemben. Az intenzív csapadékok növelik a vízgyűjtő területről felszíni vizeinkbe jutó szennyezőanyagok mennyiségét. A felszín alatti vizek esetében a szárazabb talajállapotok miatt a csapadékutánpótlás általános csökkenése várható.

A hosszú távú cél vízbázisaink védelme mennyiségi és minőségi szempontból, rövid távon azonban a meglévő ivóvíztisztítási technológiák módosított üzemeltetésével, átalakításával kell felkészülnünk arra, hogy azok a kedvezőtlenebb minőségű nyersvíz tisztítására is alkalmasak legyenek. 

A tanulmány bemutatja, hogy milyen technológiai válaszokat adhatunk arra a problémára, hogy a nyersvíz minősége kedvezőtlenül változik a klímaváltozás hatására. A konkrét lépéseket természetesen minden esetben a helyi viszonyok, a rendelkezésre álló technológia adottságai határozzák meg. Ezekről a – minden vízmű esetében rendelkezésre álló – vízbiztonsági tervek részletesen rendelkeznek. A technológiák módosított üzemeltetése azonban nem minden esetben jelent megoldást a szélsőséges időjárási viszonyok esetén, ezért szükség lehet a meglévő technológia átalakítására, kiegészítésére.

Vissza a tartalomhoz

pdfMEGNYITÁS/LETÖLTÉS