Az MKE vezetősége, reagálva a tömegkommunikációban elhangzott „nem kell minden iskolába kémiatanár” véleményre, az alábbi levelet küldte a felsőoktatásért felelős illetékes vezetőknek:

Tisztelt Államtitkár Úr!

A Magyar Kémikusok Egyesülete egy olyan közösség szakmai-társadalmi szervezete, amely a tagok tudományos életének szervezése mellett, fennállása alatt mindig kiemelt feladatának tekintette a természettudományos, különösen a kémia oktatásában való közreműködést, annak szakmai támogatása révén.

Az utánpótlásért kifejtett tevékenységeink közül kiemelt jelentőségűek a közoktatásban részt vevő tanulók számára szervezett kémiai versenyek, amelyek minden érdeklődőnek lehetőséget nyújtanak a megmérettetésben való részvételre. A díjazási rendszerünk és a díjátadás ünnepélyessége pedig életre szóló emlékként kíséri őket. Az Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny mindemellett kiváló elősegítője az egyetemek beiskolázási programjának. A nyári kémiai táboraink hozzájárulnak a fiatalok természettudományos ismereteinek szélesítéséhez, az alapvető természeti folyamatok megértéséhez szórakoztató formában. A kémiai diákolimpiákon való részvétel támogatását szintén alapfeladatnak tekintjük, a Mengyelejev Kémiai Olimpia időnkénti megszervezésének lehetősége Budapesten, eredményes versenyzőink dicsősége mellett, hazánk és a Magyar Kémikusok Egyesületének elismerését is jelenti.

Ugyancsak a tudástranszfer elősegítését szolgálja az egyetemi oktatásban, illetve országos TDK-konferenciákon való közreműködésünk, a kiváló diplomatervek és TDK-dolgozatok díjazása.

A kémia oktatása iránti eltökéltségünk különösen hangsúlyossá vált, ill. válik, hiszen napjainkban, de a jövőben még inkább, az anyagismeret, a klíma- és környezetvédelem több és több kémiai ismeretet vár el az egyszerű polgártól is, de különösen minőségi tudást a szakmát gyakorlóktól. Tudomásul kell venni, hogy a kémiának meghatározó jelentősége van az élet minden területén. Napjaink egyik legégetőbb globális szintű társadalmi problémája a környezet- és klímavédelem, aminek megoldása alapvetően csak természettudományos alapokon, kiemelten kémiai ismeretek birtokában lehetséges. Az interneten és a közösségi médiában terjesztett áltudományos, mérhetetlen kárt okozó megállapítások ellen is csak jó minőségű (kémia) oktatással vehetjük fel a harcot.

A minőségi kémiaoktatás viszont elegendő létszámú, aktívan dolgozó, jól képzett, elkötelezett, magas színvonalon oktató tanárokat vár el. A kémiatanárok rohamosan növekvő hiánya közismert. Az előállt helyzetet kényszerűen tudomásul vesszük, de tarthatatlannak tartjuk. A Klebelsberg Központ elnökének a probléma súlyát kisebbítő, a sajtóban lakonikus rövidségű formában megjelent véleményét vitatjuk. Ezért a Kémiatanári szakosztályunk mellékelt helyzetértékelése és javaslatai alapján a következő hosszú és középtávú, valamint azonnali hatást biztosító intézkedéseket kérjük az illetékes tárcáktól, ill. a Klebelsberg Központtól.

Hosszú távú intézkedés keretében ösztönözzék a természettudományos, és ezen belül a kémiatanár-képzést mind az egyetemek, mind a hallgatók révén. Fontos, hogy visszaálljon a tanári hivatás presztízse, életszerűbb életpályamodellre van szükség. Ebbe a feladatkörbe tartozónak érezzük az óraszámok felülvizsgálatát. Bizonyára fontosak az új diszciplínák, mint például a pénzügyi ismeretek, kommunikáció, informatika, de arányuk felülvizsgálata megér egy misét.

Középtávon, de már 2021. szeptemberi kezdéssel kezdeményezzék és támogassák posztgraduális képzés keretében kémiatanári másoddiploma megszerzését

2021. szeptembertől órakedvezményt kapjanak azok a kémiatanárok, akik több iskolában oktatnak kémiát. Az órakedvezmény megállapításakor vegyék figyelembe az utazásra és a kísérletek előkészítésére, ill. a rendrakásra fordított időt. Továbbá, térítsék meg az utazás költségeit.

Annak ellenére, hogy ezt a levelünket a Klebelsberg Központ elnökének nyilatkozata generálta, kérjük annak megértését, hogy bennünket a kémia oktatásának minősége és azon keresztül az élhető világ fennmaradása iránt érzett veszélyérzetünk motivál. A minőségi oktatásért, amint a bevezetőből látszik, tenni is hajlandóak vagyunk és teszünk is. Ezért felajánljuk közreműködésünket a tárcáknak és a Klebelsberg Központnak az általunk felvetett feladatok kidolgozásában, de szívesen vállalunk konzultációs szerepet a tárcák más programjaiban is. 

Megértésüket és gyors intézkedéseiket elvárjuk és köszönjük.

Budapest, 2021. augusztus 13.

Üdvözlettel:

Simonné Prof. Dr. Sarkadi Livia                                                       Dr. Lengyel Attila

                      elnök                                                                                     mb. főtitkár

 

A Klebelsberg Központ elnöke az aláírókat konzultációra hívta meg szeptember 6-ra.


Vissza a tartalomhoz

pdfMEGNYITÁS/LETÖLTÉS