100 + 10 év a felsőfokú élelmiszertudományi oktatás és kutatás szolgálatában

Tömösközi Sándor, Lásztity Radomir, Salgó András, Vértessy G. Beáta

A múlt ismerete nélkül nehéz a jelen történéseit, kihívásait megérteni, adottságait kihasználni, lehetőségeivel élni és a jövőre kacsintani, azt tervezni. Mi adhatna erre kiválóbb alkalmat, mint egy alkotó közösség kerek jubileuma? Ezt ünnepelve, elődeink és jelenlegi munkatársaink teljesítménye, alkotásai előtt fejet hajtva teszünk kísérletet az összegzésre, a jelen bemutatására és a jövőbeli elképzelések felvázolására – írják a szerzők, akik a tanszékvezetők személyéhez kötődő kronológiát követve mutatjuk be a műegyetemi élelmiszer-tudományi oktatás és kutatás egy évszázadát.

 elemi.jpg

A BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszékének munkatársai 2015 nyarán

Az írás lezárásaként, kitekintésként a szerzők megállapítják: Kétségtelen, hogy a mai élelmiszertudományi kihívások (többek között a fehérje- és élelmiszer-ellátás biztosítása, az élelmiszer-biztonság garantálása, a hatékonyabb élelmiszer-előállítási technológiák, az egészségtámogató termékek fejlesztése, az ipar 4.0, körforgásos gazdaság kialakítása stb.) szakterületek közötti átjárást, újféle, integrált tudást, szemléletet, mindezt befogadni képes művelt emberfőket kíván. Ehhez kitűnő lehetőséget kínál a BME, hiszen a szükséges kémiai, biokémiai, molekuláris biológiai, analitikai, technológiai és biotechnológiai, anyagtudományi, gépészmérnöki, informatikai, logisztikai, és sok más tudás és tapasztalat a tanszéken, karon vagy más karokon rendelkezésre áll, vagy partnerek együttműködésével hozzáférhető. Ugyanakkor az élelmiszeripar rendkívül hagyománytisztelő ágazat, nem mindig képes és nem is mindig indokolt a legújabb molekuláris szintű eredményt befogadni és alkalmazni. A kihívások és a lehetőségek adottak, kérdés, hogy jól értjük-e, illetve jól használjuk-e ezeket.


Vissza a tartalomhoz

pdfMEGNYITÁS/LETÖLTÉS