A rész és az egész viszonya                                                                                                      

A mitokondrium elektro-biokémiája  

Róka András

A tervezett cikksorozatban a szerző bemutatja, hogy a mitokondriumban lejátszódó citrátciklus és terminális oxidáció nem pusztán két egymásra épülő reakcióblokk, hanem egy oszthatatlan bioelektrokémiai szerkezet két alkotó része. Az elképzelés kifejtése két tényen alapul, és semmiben sem mond ellent a korábbi felfedezéseknek és elképzeléseknek. Az egyiket inkább kérdésként fogalmaznám meg: Miért és hogyan élhetünk testünk optimálisan alacsony hőmérsékletén? A másik jól ismert tény, hogy a karbonsavak oxidációja és az oxigén hasznosulása a mitokondriumban térben elválasztva játszódik le.

Az esszéből kiderül, hogy a mitokondrium funkcióját tekintve egy folyamatos üzemű, oszthatatlan bio-üzemanyagcella, amiben (a piroszőlősav átalakulásával együtt) a citrátciklus az oxidációs térfelet, a terminális oxidáció pedig a redukciós térfelet alkotja.

aroka.jpg

A bio-üzemanyagcella oxidációs és redukciós térfele az elektronpártranszport- és az elektrontranszport-lánccal

Az oxigén hatása közvetve, a redoxireakciók láncán keresztül érvényesül. Mivel a közbenső redoxiátalakulások reverzibilisek, ezért funkciójuk az elektronok továbbítása az oxigénmolekulák felé. Az oxidációs térfélben ez a nukleofil reakciómechanizmusnak köszönhetően szigorúan elektronpárokkal történik, míg a redukciós térfélben, a citokrómkomplexek között egyelektronos a folyamat. A két térfél között a mindkét mechanizmusra alkalmas ubikinon-ubikonol reverzibilis átalakulása az „interface”.


 Vissza a tartalomhoz

pdfMEGNYITÁS/LETÖLTÉS