A textíliák fénnyel szembeni viselkedése

Kutasi Csaba

A színes és fehér textiltermékek jelentős hányadát részben vagy teljesen a szabadban használjuk. Ezért lényeges a napfény hatásának kitett színes anyagok várható színváltozásának, a fehérek sárgulásának vizsgálata. Ehhez különböző, fénnyel, időjárással szembeni színtartóságot és anyagöregedést vizsgáló meghatározások állnak rendelkezésre.

A textiliparban használt színezékek több mint 50%-a olyan szerves vegyület, amelynek kromofór konjugált rendszerében egy, két vagy több azocsoport van. Ezek hatására jön létre a fényabszorpció, ami a fotokémiai reakcióhoz vezet. Az azoszínezékek fotokémiai reakciói oxidációs, redukciós, illetve gyökös formában mennek végbe.

azo.jpg

Azoszínezék fakulása fotooxidáció hatására

Az adott színezet fakulását a látható fény és az UV-sugárzás színezékmolekulákra gyakorolt hatása (molekulaszerkezet-változás, kémiai átalakulás) okozza. A fotodegradációnak nevezett folyamatban a színezék izomerátalakulása következhet be, illetve a vegyület színességét biztosító kromofórcsoport károsodik. A nap elektromágneses spektrumából főleg az UV–A-sugárzás (részben az UV–B) energiája okozta bomlás vezet a szín elhalványulásához, végső esetben színtelenné válásához. Tapasztalatok szerint a szervetlen színes vegyületek (pl. pigmentek) általában fényállóbbak, mint a szerves változatok.


 Vissza a tartalomhoz

pdfMEGNYITÁS/LETÖLTÉS