Reakciók és hallgatók katalízise

Beszélgetés Novák Zoltán professzorral

A sorozatot szerkesztő Szalay Péter kérdéseire Novák Zoltán elmondta:

novakz.jpg2007 óta működő kutatócsoportunk új szerves kémiai szintézisek kidolgozására fókuszál és jelen pillanatban a kutatási profilunk két fő részből áll össze. Egyrészt új katalitikus eljárások fejlesztésével foglalkozunk, másrészt új, gyógyszerkémiai szempontból érdekes szerkezeti motívumokat hordozó molekulák szintézisére törekszünk. Az általunk vizsgált katalitikus folyamatokban elsősorban átmenetifémek szerepelnek katalizátorként, melyek közül kiemelném a palládiumot. Ennek a fémnek rendkívül változatos katalitikus felhasználási módja létezik a reakciók mechanizmusát tekintve, és ezek az eljárások szintetikus szempontból hatékony megoldásokat kínálnak két reaktáns között szén-szén vagy szén-heteroatom kötések kialakítására. Ebben a kémiai viselkedésben rejlő lehetőségeket igyekszünk mi is kiaknázni annak érdekében, hogy új kémiai átalakításokat dolgozzunk ki, illetve új molekuláris motívumokat hozzunk létre. A ma már klasszikusnak mondható homogén és heterogén katalitikus körülmények között az átmenetifémek közvetlen kémiai kapcsolatot alakítanak ki a szubsztrátumok legalább egyikével, de fénybesugárzás mellett, fotokémiai körülmények között, teljesen más reaktivitást is el lehet érni ezekkel az átmenetifém-alapú rendszerekkel. Ennek köszönhetően, a fotokatalízis felhasználásával a szerves kémiai átalakítások fejlesztése terén újabb perspektívák nyíltak meg, amit a kutatócsoportban is igyekszünk kihasználni. A szerves kémiai motívumok alapján történő csoportosítás szerint főleg a fluoratom különböző formában, különböző fluoros funkciós csoportban történő beépítésére fejlesztünk eljárásokat, melyekhez új reagenseket tervezünk, állítunk elő és használunk különböző katalizált és nem katalizált folyamatokban.

A kutatócsoport eddigi kutatásai többnyire egymásra épülnek, jól követhető a fejlődésük, illetve a kutatási területek megválasztásakor mindig figyelembe vesszük a kurrens nemzetközi tudományos kémiai eredményeket. Az átmenetifém-katalizált keresztkapcsolási reakciókkal már a doktori kutatásaim során megismerkedtem az ELTE-n, Kotschy András kutatócsoportjában. A PhD-dolgozatom témája ezeknek a reakcióknak a vizsgálatára és alkalmazására irányult. A doktori cím megszerzése után lehetőségem nyílt külföldöm posztdoktori ösztöndíjasként kutatni. Egy évet töltöttem el a Kaliforniai Műszaki Egyetemen, Brian Stoltz laboratóriumában, ahol picit más aspektusból vizsgáltam a palládiumkatalizált reakciókat, melynek eredményeként bepillanthattam a sztereoszelektív katalitikus átalakítások világába. Hazatérve posztdoktori kutatásaimat OTKA-ösztöndíjasaként az ELTE-n folytattam, szintén a palládiumkatalizált reakciók vizsgálatával, amit önálló kutatásaim kezdetén sem hagytam abba. Kutatócsoportommal jó alapokra építve, a keresztkapcsolási reakciókból kiindulva jutottunk el további átalakítások vizsgálatáig, mint például a C–H aktiváláson keresztül lejátszódó reakciókig, melyek a Lendület-pályázatom központi témáját képezték.


 Vissza a tartalomhoz

pdfMEGNYITÁS/LETÖLTÉS