Gyógyszerészeti vizsgálómódszerek felhasználása a kémiaoktatásban: a Rossett–Rice-teszt

Szólláthné Sebestyén Zita

Az írás felveti, hogy a gyógyszerészetben felhalmozott ismeretek és gyakorlati tapasztalatok időnként a kémiatanításban is hasznosíthatók.

A gyomorsavcsökkentők (antacidok) hatékonyságának ellenőrizésére szolgál N. E. Rossett és Marion L. Rice módszere. Több évtizedes kísérletükben kiindulási oldatuk (desztillált vízben oldott sósav) a nagy gyomorsósav-tartalmat reprezentálta (pH~1,4). A megfelelő mennyiségű antacid hozzáadása után egy injektor segítségével óránként 240 cm3 0,1 mol/dm3 koncentrációjú sósavat adagoltak a rendszerhez folyamatos kevertetés mellett. Közben az elegy pH-ját folyamatosan regisztrálták egy üvegelektród segítségével.

 rose.jpg

Rossett és Rice eredeti berendezése

A módszer alkalmasnak bizonyult különböző gyári készítmények – vagy akár különböző gyógyszerformák – gyomorsavcsökkentő hatásának összehasonlítására. Azt az időtartamot, amíg a rendszer pH-ja 3 felett van, a szerzők után ma is Rossett–Rice-időnek nevezzük. A késleltetési idő az az időtartam, amíg a pH eléri a kívánt 3-as értéket. A regisztrált görbékről meghatározhatók a pH-maximumok is. Ezzel a három értékkel jellemezhetők a vizsgált minták, melyek nemcsak az összehasonlítást segítik, hanem számszerű adatokat is szolgáltatnak az antacidokkal szemben támasztott főbb kritériumok teljesüléséről. 


 Vissza a tartalomhoz

pdfMEGNYITÁS/LETÖLTÉS